14 juni Hoogfeest van het heilig Sacament

Gepubliceerd op: 14 juni 2020

Eerste lezing: Deuteronomium 8, 2-3.14b-16a; Tweede lezing: 1 Korintiërs 10, 16-17;
Evangelie: Johannes 6, 51-58.

De overweging kunt u volgen via de livestreaming.

Beschouwing over Sacramentsdag:

Deze zondag vieren we Sacramentsdag en zwaaien we Sander Hof uit, die na twee jaar stage de parochie weer gaat verlaten om zich voor te bereiden op de diakenwijding en benoeming. Daarom deze keer in plaats van de volledig overweging van deze zondag, wat informatie en een gedicht over Sacramentsdag.

Sacramentsdag of hoogfeest van het heilig Sacrament

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals Drievuldigheidszondag en het Heilig-Hartfeest gevierd in de weken na Pinksteren. Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen.

Werkelijke tegenwoordigheid

Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag. Het verschil is dat op Sacramentsdag de nadruk veel meer ligt op het katholieke dogma van de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de gedaanten van brood en wijn tijdens én na de viering van de eucharistie. De theologische term voor deze leer is transsubstantiatie. In tegenstelling tot het protestantse geloof leert de RK-Kerk dat de hostie ook buiten de eucharistie aanbeden kan worden.

Juliana van Luik

De instelling van Sacramentsdag gaat terug op de visioenen van de Luikse augustines Juliana van het klooster Mont Cornillon. Vanaf 1209 had deze non mystieke ervaringen. Zij vertelde dat Christus aan haar verschenen was en haar had opgedragen zich in te spannen voor de instelling van Sacramentsdag. De bisschop van Luik geloofde haar en stelde in 1248 dit feest in zijn bisdom in.

Urbanus IV

Een van de aartsdiakens van het bisdom Luik was de latere paus Urbanus IV. Hij was het die op 11 augustus 1264 middels de pauselijke bul Transiturus de hoc mundo beval dat Corpus Christi, zoals het feest toen heette, in de gehele Kerk gevierd moest worden.

Thomas van Aquino

Urbanus droeg Thomas van Aquin op de liturgische teksten voor Corpus Christi samen te stellen. Deze dominicaanse theoloog schreef voor het Officie van Sacramentsdag onder meer de beroemde hymne Pange lingua en de sequentie Lauda Sion.

Fronleichnam

In de meeste katholieke landen is de tweede donderdag na Pinksteren een officiële vrije dag. Dat is ook het geval in een aantal Duitse bondsstaten. Daar heet het hoogfeest Fronleichnam, afgeleid van het Middelhoogduitse woord vrónlîcham,dat ‘herenlichaam’ betekent. In de Nederlandse kerkprovincie wordt Sacramentsdag op de tweede zondag na Pinksteren gevierd.

Sacramentsprocessies

In veel parochies worden op Sacramentsdag sacramentsprocessies gehouden: de Heilige Hostie wordt geplaatst in een monstrans en door een priester rondgedragen. De processie trekt door de dorpen waar de mensen wonen en door de landbouwgronden om duidelijk te maken dat de Heer op heel het menselijk leven betrokken wil zijn en zijn zegen wil geven. In Rome vindt de pauselijke sacramentsprocessie plaats tussen de kathedraal San Giovanni in Laterano en de basiliek Santa Maria Maggiore. Daarbij bevindt de paus zich op een open wagen waar hij is neergeknield voor een monstrans met daarin het Allerheiligste. Paus Franciscus week van deze traditie af door achter deze wagen aan te lopen.

Pastoor Arjen Jellema

 

Gedicht

Gedicht over het Allerheiligste Sacrament door Diego de Murillo OFM (1555- 1616). Het gaat over die mysterieuze verborgen aanwezigheid van de Heer in het Sacrament:

Het is gebruik, dat als een minnaar gaat
van zijn beminde heen, hij tot een teken
haar ’t allerkostelijkste kleinood laat
om, ook al is hij weg, van hem te spreken.

En wat in menselijke min bestaat,
is, nu God heengaat, ook Zijn doen gebleken:
Zijn eigen Lichaam, in verholen staat
laat Hij, heel in elk deel, ook als wij ’t breken.

Zo gij naar wond’ren zoekt, hier moet gij zijn!
Het scherpst, het diepst verstand wordt stom en klein
en staart verslagen op dit onverklaarde:

een God, Die in Zijn liefde dit uitvond,
dat Hij, te groot voor hemelen en aarde,
Zich laat omsluiten door een mensenmond!

  • Voorgangers: pastoor Arjen, pastor Myriam, Sander Hof
  • Lector Jolanda Hof
  • Preek Arjen Jellema
  • Orgel: Matthew en Kees (klarinet)
  • Cantor: Sander
  • Bijzonderheden Sacramentsdag, afscheid Sander
  • Collecte voedselbank, Voedselbank Groningen NL53 RABO 0329 4490 28 of Voedselbank Westerkwartier NL54RABO 0117 7362 28

Meer berichten

Kinderen actief in Zuidhorn

Kinderen actief in Zuidhorn

De kinderen van de Jozefgemeenschap zijn in 2020 niet alleen maar thuisgebleven, er zijn toch heel wat activiteiten geweest. Kijk voor een overzicht op de kinderpagina van onze website.   De foto bovenaan deze pagina is 21 februari (2021) gemaakt tijdens de...

Jongeren actief in Zuidhorn

Jongeren actief in Zuidhorn

De jongeren van de jongerencatechese, locatie Jozef in Zuidhorn, zijn ook in 2020 actief gebleven, ondanks alle beperkingen door corona. Sinterklaas vieren (was nog 2019), kerstacties, maar jammer genoeg geen jongerenviering dat jaar. Kijk op de jongerenpagina voor...

Nieuwe Semester van de Bonifatius Academie

Nieuwe Semester van de Bonifatius Academie

Het nieuwe semester van de Bonifatius Academie gaat online! Aanmelding vanaf vandaag. Het nieuwe semester van de Bonifatius Academie in 2021 gaat met vijf aantrekkelijke nieuwe cursussen van start. In principe zijn de bijeenkomsten online. We hopen rond de afsluiting...