Startbijeenkomst themajaar over Rentmeesterschap

Startbijeenkomst themajaar over Rentmeesterschap – 09 feb 2018. De Norbertusparochie in Oost-Groningen besteedt dit jaar extra aandacht aan het thema ‘Rentmeesterschap’: De aftrap vindt plaats om vrijdagavond 9 februari in hotel Faber in Hoogezand. Sprekers zijn Mgr. van den Hout en dhr. Frans Keurentjes, voorzitter van FrieslandCampina.

Kostersdagen 2018

Kostersdagen 2018. De kostersdagen worden georganiseerd door de diocesane werkgroep Liturgie van het bisdom. Zet de data alvast in uw agenda: Op 6 oktober : kostersdag in de parochiezaal van de H. Martinusparochie te Groningen.
Op 20 oktober: kostersdag in de parochiezaal van het Titus Brandsmahuis te Leeuwarden. Meer informatie over het programma volgt nog.

Stille Omgang Amsterdam

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018 is in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang. De intentie dit jaar luidt: “Eucharistie = Liefde”. We kunnen met een grote groep per bus naar Amsterdam. Daar vieren we samen de H. Mis, bidden in de bus en er is tijd om elkaar te leren kennen. U bent van harte uitgenodigd mee te gaan!

Oecumene in Beweging bijeenkomst

Op donderdag 22 maart 2018 organiseert de Projectgroep Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe een avond over oecumene. Sinds de Tweede Wereldoorlog maken kerken en christelijke geloofsgemeenschappen kennis met elkaar en groeien ze naar elkaar toe.