Presentatie pastor Myriam Oosting

Het is een grote vreugde om U aan te kondigen dat onze bisschop mgr. dr. C.F.M. van de Hout zending heeft verleend aan pastor Myriam OostingZij is per 1 september 2019 benoemd als pastoraal werker in de Heilige Hildegard van Bingen parochie te Groningen, Haren en...

Cursus Mystieke Theologie

Kluizenaar Pater Hugo start colleges Mystieke Theologie ‘School voor de Ziel’ van Stichting Marianum presenteert in oktober/november 2019 de cursus “Inleiding in de Mystieke Theologie”. Wat zegt de christelijke traditie over hoe jij en God elkaar ervaren? Leer kijken...

Allerzielen Muziek Salvatorkerk

Op zondag 27 oktober 2019 vindt in de Stad Groningen een bijzondere en sfeervolle ‘avondmuziek’ plaats rond het thema Allerzielen.Locatie is de San Salvatorkerk Groningen, aan de Hora Siccamasingel 202, hoek van Iddekingeweg. Aanvang 20.00 uur. De entree is vrij, met...

Roepingenweekend 17-35 jarigen klooster Thuine

Een afwisselend en inspirerend weekend op 25-27 oktober a.s. in het Franciscanessenklooster van Thuine in Duitsland. Bedoeld voor  17- tot 35 jarigen, binnen en buiten het bisdom, die zich oriënteren op  roeping voor het priesterschap, intrede in een klooster en...

Liturgiecursus 2019-2020

Geachte geïnteresseerde,In het seizoen 2018-2019 heeft de Diocesane Werkgroep voor Liturgie de basiscursus ‘Kerkelijk jaar en liturgie,’ aangeboden. Velen hebben in Wolvega aan deze cursus deelgenomen. In het najaar van 2019 start de werkgroep met een vervolg op deze...