Help projecten Vastenactie

Help projecten Vastenactie Het openbare leven is tot stilstand gekomen als gevolg van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De vertrouwde collectes tijdens de Vastentijd vinden daarom geen doorgang. En dat in een...

Uitvaarten tot 1 juni

Uitvaarten tot 1 juni Op maandag 23 maart jl. zijn door de regering de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan opnieuw aangescherpt. Dat heeft ook grote gevolgen voor de manier waarop wij de uitvaarten kunnen vormgeven in de komende tijd. De...

Salvator Nieuwsbrief 24 maart

Salvator Nieuwsbrief 24 maart In deze Nieuwsbrief: Paus roept alle christenen op gezamenlijk het Onze Vader te bidden Communicatie Bisdom Groningen-Leeuwarden betreffende kerkelijke vieringen tot Pinksteren Aanmelden voor nieuwsbrief Paus roept alle christenen op...

Salvator Nieuwsbrief 22 maart

Salvator Nieuwsbrief 22 maart Meditatie: In deze alweer vierde nieuwsbrief geven we u de meditatie van de week, geschreven door Sander Hof. Zijn meditatie heeft betrekking op de lezingen van deze week: Evangelielezing: Uit het evangelie volgens Johannes 9, 1-41...