Nieuwsbrief beloken pasen 19 april

Overweging behorende bij Eerste lezing: Handeling 2, 42-47, Tweede lezing: 1 Petrus1, 3-9, Evangelie: Johannes 20, 19-31   Het stuk in het evangelie over de apostel Thomas die zijn hand in de wonden van Jezus legt, is ongetwijfeld een van de meest bekende verhalen uit...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 12 april

Paasgeloof, niet vanzelfsprekend, maar wel hoopvol, overweging bij Johannes 20, 1-9 Beste mensen, het is Pasen vandaag, we zingen halleluja, en terecht. En toch geloof ik dat veel mensen iets van een gemengde feestvreugde ervaren. Want we vieren het feest van de...

Palmpasen poster

Toegestuurd via pastoor Jellema. Met toestemming van de afgebeelde kinderen en hun ouders. Palmpasen is het begin van de Goede Week, de laatste vastenzondag voor Pasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die...