Gepubliceerd op: 25 september 2021

Beste allen

De regering heeft het COVID-beleid met ingang van morgen, zaterdag 25 september 2021, versoepeld.
In navolging daarvan hebben ook de bisschoppen recent de landelijke richtlijnen aangepast.
Het is duidelijk dat de risico’s zeker nog niet verdwenen zijn zodat voorzichtigheid geboden blijft, maar ook dat de situatie toelaat om de huidige maatregelen deels los te laten.
Hierbij moet een goede balans gevonden worden tussen enerzijds de geloofsbeleving en anderzijds het vermijden van besmettingsrisico’s.

De richtlijnen in onze parochie zijn met ingang van 25 september 2021 als volgt:
 • Het aanmelden voor en het registreren van aanwezigen bij een viering vervalt.
 • Voor de toegang tot de kerk is geen “coronapas” nodig.
 • Parochianen wordt dringend opgeroepen om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
 • Een gastheer / gastvrouw is als gebruikelijk een goed idee.
 • Omdat de ventilatie in onze kerkgebouwen niet afdoende is (er is alleen natuurlijke ventilatie) moet er een keuze gemaakt worden tussen ofwel het loslaten van de anderhalvemeter afstandsregel ofwel het toelaten van volkszang. De keuze kan verschillen per kerkgebouw (groot of klein) en is aan de locatieraad. De Raad kan dus opteren voor:
  1. Geen anderhalvemeter afstandsregel meer. Er kunnen dan meer parochianen toegelaten worden. In dit geval is volkszang nog niet toegestaan (maar koorzang wel; zie hierna).
  2. De anderhalvemeter afstandsregel blijft gehandhaafd. In dat geval is volkszang mogelijk.
 • Koorzang is toegestaan zonder een maximum aantal zangers. Wel moet men zich aan de regels voor koorzang houden: alleen zingen als men zeker is geen covid te hebben, zangers houden onderling voldoende afstand en staan in zigzag formatie.
 • Liturgische regelingen:
  1. Bij de communie lopen we naar voren met voldoende onderlinge afstand
  2. De hostie wordt uitgereikt met een pincet en de pastor draagt een gelaatsscherm
  3. Bij de vredeswens geen fysiek handen schudden
  4. Bij het verlaten van de kerk: geef elkaar de ruimte.
 • Collecte: geen schaal doorgeven, maar collecteschaal bij de uitgang en de scipio-app gebruiken.

Met vriendelijke groet, namens het parochiebestuur

Ale Jan Algra (secretaris)

Lees hier meer over het loslaten van de ander-halve-meter regel door de Nederlandse bisschoppen

Meer berichten

Vervolg Praktijkcursus Geloofscommunicatie 2021

Vervolg Praktijkcursus Geloofscommunicatie 2021

Zaterdag 2 oktober jl. was de herstart van onze Cursus Geloofscommunicatie. Die staat in het teken van praktijksamenwerking dit najaar voor een multimedia productie Kerstspecial ’21 ‘Opnieuw beginnen’. Het startprogramma in Hoogeveen was voor breed publiek interessant...

XVIe Gewone Bisschoppensynode

XVIe Gewone Bisschoppensynode

XVIe Gewone Bisschoppensynode voorbereid op bisdomniveau – synodaal proces Om de paar jaar wordt in Rome een synode gehouden. Dat is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie dat voor de lokale bisschoppen een grotere rol zag weggelegd. Het leiden van de Kerk...

Salvator covid-19 richtlijnen van 25 september

Salvator covid-19 richtlijnen van 25 september

De richtlijnen in onze gemeenschap zijn met ingang van 25 september 2021 als volgt. Blijf thuis in geval van klachten zoals niezen, hoesten, verkoudheid en/of koorts. De deur aan de van Starkenborghstraat is weer open voor alle parochianen. Het aanmelden voor en het...