Actie Kerkbalans 2017

Gepubliceerd op: 28 February 2017

Nicolaasgemeenschap

Nieuws

Actie Kerkbalans 2017

by | 28 February 2017 | Nieuws

Onder het motto “Mijn kerk verbindt” wordt in januari de jaarlijkse Aktie Kerkbalans gehouden om uw kerkbijdrage 2017 te vragen. We zijn door de kerk verbonden met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, kan onze kerk een verbindende rol vervullen.

De Aktie Kerkbalans in onze nieuwe H Hildegard van Bingen parochie wordt per locatie georganiseerd. In januari ontvangt u de Kerkbalans-formulieren op uw huisadres. Uit het financiële overzicht blijkt dat we 2016 naar verwachting afsluiten met een negatief saldo van €1.000. Dat klinkt niet veel, maar het jaar daarvoor hadden we een positief saldo van €2.611. Geen goede ontwikkeling. Om de kasstroom in 2017 weer positief te krijgen hopen we daarom op een verhoogde bijdrage. Als referentie is het niet zo raar om te bedenken dat elke andere vereniging of club met eigen gebouw en personeel per jaar vaak meer vraagt dan de (gemiddeld) €250 per huishouden die wij denken nodig te hebben om ‘quitte’ te spelen. D.m.v. een schenkings¬formulier kunt u uw bijdrage aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor degenen die het al hebben, het RSIN/fiscaal nummer dat u kunt gebruiken op uw belastingformulier is 002609411.

Mocht u geen uitnodiging voor Kerkbalans hebben ontvangen, wilt u graag een schenkings-formulier of heeft u nog financiële vragen, stuur dan een mail naar onze penningmeester (whmalsem@yahoo.com). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Wilfred Alsem en Hans van Ham (commissie Kerkbalans)

Kerk Balans

Meer berichten

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Afgelopen dinsdag zagen we op TV de "persco" van de regering met de aankondiging van nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Naar aanleiding van de eerdere ophef over aantallen kerkbezoekers elders in het land, hebben de Nederlandse...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

  Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelenUpdate 14-10-2020 Vanaf 28 juni 2020 zijn er weer vieringen in de eigen Jozefkerk.  Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de...

Boodschap paus Franciscus, Werelddag Migrant en Vluchteling

Boodschap paus Franciscus, Werelddag Migrant en Vluchteling

Gedwongen te vluchten zoals Jezus Christus Landeigen ontheemde mensen onthalen, beschermen, bevorderen en integreren Boodschap van paus FranciscusWerelddag van de Migrant en de Vluchteling 2020zondag 27 september In het begin van dit jaar heb ik mijn toespraak tot de...