Actie Kerkbalans 2017

Gepubliceerd op: 28 February 2017

Nicolaasgemeenschap

Nieuws

Actie Kerkbalans 2017

by | 28 February 2017 | Nieuws

Onder het motto “Mijn kerk verbindt” wordt in januari de jaarlijkse Aktie Kerkbalans gehouden om uw kerkbijdrage 2017 te vragen. We zijn door de kerk verbonden met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, kan onze kerk een verbindende rol vervullen.

De Aktie Kerkbalans in onze nieuwe H Hildegard van Bingen parochie wordt per locatie georganiseerd. In januari ontvangt u de Kerkbalans-formulieren op uw huisadres. Uit het financiële overzicht blijkt dat we 2016 naar verwachting afsluiten met een negatief saldo van €1.000. Dat klinkt niet veel, maar het jaar daarvoor hadden we een positief saldo van €2.611. Geen goede ontwikkeling. Om de kasstroom in 2017 weer positief te krijgen hopen we daarom op een verhoogde bijdrage. Als referentie is het niet zo raar om te bedenken dat elke andere vereniging of club met eigen gebouw en personeel per jaar vaak meer vraagt dan de (gemiddeld) €250 per huishouden die wij denken nodig te hebben om ‘quitte’ te spelen. D.m.v. een schenkings¬formulier kunt u uw bijdrage aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor degenen die het al hebben, het RSIN/fiscaal nummer dat u kunt gebruiken op uw belastingformulier is 002609411.

Mocht u geen uitnodiging voor Kerkbalans hebben ontvangen, wilt u graag een schenkings-formulier of heeft u nog financiële vragen, stuur dan een mail naar onze penningmeester (whmalsem@yahoo.com). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Wilfred Alsem en Hans van Ham (commissie Kerkbalans)

Kerk Balans

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...