Bisdomberichten Column mgr Van den Hout

by | jul 14, 2017 | Archief 2017

GELOOF EN KERK
In de komende afleveringen van deze column wil ik met u stil staan bij de Kerk. Het wordt een serie. Een paar eerste thema’s heb ik al paraat, de rest komt wel. Voor ons als gelovigen is de Kerk onze leefomgeving, onze habitat, de plaats waar we het geloof beleven en waar we in het geloof worden gevoed. Geloof en Kerk staan niet los van elkaar. Je kunt het geloof niet zonder de Kerk beleven, althans als je christelijk wilt leven en als je het wilt zoals Jezus het gewild heeft. Laten we die kerkelijke omgeving eens verkennen.
We zullen niet vertrekken vanuit de kerkelijke documenten, die komen later aan bod. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft over de Kerk, zoals ze zichzelf verstaat, nagedacht en dit verwoord in het document Lumen Gentium (1964). We zullen echter eerst aansluiten bij de beleving van de gewone parochianen. Wat is voor hen de Kerk (als institutionele gemeenschap) en de kerk (als gebouw)? Kunnen we hieruit de contouren ontwaren van de Kerk zoals ze zichzelf ziet.
Een aantal maanden geleden las ik een boek over de heilige Geest. De auteur begon met de Kerk. Dat verbaasde me een beetje, maar zijn uitleg was voor mij afdoende: de Kerk is de ‘omgeving’ waar de heilige Geest op de eerste plaats zijn werk doet. Om te weten wie de Geest is en wat Hij doet, is het nuttig allereerst de Kerk te bestuderen. Christus heeft de Kerk gewild. Zijn Geest is er werkzaam. Hij zet de zending van Christus voort in de gemeenschap van de Kerk.
Het is dus zonder schroom dat we beginnen te spreken over de Kerk, hoewel we beseffen dat het Rijk Gods belangrijker is. Het eerste dat Jezus en Johannes de Doper aankondigden was namelijk de komst van het Rijk Gods. Jezus spreekt in het evangelie zelf nauwelijks over de Kerk. Toch mogen we de Kerk als vertrekpunt nemen voor ons nadenken over geloof in God in deze tijd, omdat de Kerk ook genoemd wordt in de geloofsbelijdenis.

+ Ron van den Hout,
bisschop van Groningen-Leeuwarden