Van Passie naar Actie

by | apr 10, 2017 | Archief 2017

The Passion komt naar Leeuwarden! Een goede gelegenheid om jou ā€“ jongere vanaf 14 jaar ā€“ ook stil te laten staan bij het actuele leed en lijden in de stad en in de wereld. Enā€¦ om jou in contact te brengen met mensen en organisaties die daarop een antwoord willen geven. Anders gezegd: van passie naar actie. Naar The Action als voorbereiding op The Passion. Want het verhaal van het lijden en de opstanding van Jezus geeft ook nu perspectief op opstanding, op bevrijding. Door het lijden heen bestaat hoop. Ook jij kunt wat doen!

Je bent zaterdag 25 maart welkom in de Dominicuskerk. Na kennismaking staan we in de kerk stil bij het lijdens- en opstandingverhaal van Jezus. Vervolgens ga je in kleine groepjes op bezoek bij een diaconale of sociale organisatie of werkgroep. Daar maak je actief kennis met plekken in de stad waar leed en lijden in onze samenleving zichtbaar zijn, en met mensen die proberen een antwoord te geven op het lijden en de vraag om hulp. Na afloop volgt een verwerking van de ervaringen en sluiten we af met een maaltijd. Geef je snel op bij Caroline Doelman (cdoelman@solidairfriesland.nl), er is plaats voor 50 jongeren.

Een soortgelijk programma organiseren we op donderdagavond 23 maart voor maximaal 50 hbo-studenten en op vrijdagochtend en -middag 24 maart voor 300 leerlingen Havo/VWO en ROC.