Walfriedgemeenschap

Nieuws

Viering afscheid VVKL

by | 4 juli 2017 | Archief 2017

Viering bij het afscheid van de VVKL op 3 september
In Lewenborg was de VVKL een begrip. Verschillende kerken die samen werkten in een vereniging: “de Vereniging van Kerken in Lewenborg en omstreken”. De tijden zijn veranderd en de besturen van de twee overgebleven leden, dat zijn de Walfriedparochie (toen nog) en de Protestantse Gemeente Damsterboord hebben besloten de VVKL op te heffen. Het besturenoverleg van de Walfriedgemeenschap en Damsterboord neemt de taken over van de VVKL. Dit besturenoverleg zal u daar nader over informeren.
Het besturenoverleg heeft ook gevraagd aan de projectgroep oecumene om in de oecumenische viering van 3 september aandacht aan de VVKL te besteden. De projectgroep doet dat graag. Omdat het wat kort dag is, kunnen we hier nog niet alle informatie over die viering geven. Die komt een paar dagen van tevoren wel op de website te staan. Kijkt u daar vooral nog even. We hopen van harte u te mogen verwelkomen op 3 september!

Namens de projectgroep oecumene,
pastor Hilda van Schalkwijk en ds Jan Wilts.