...

Bezinningsavonden Salvatorkerk 2022-2023

Gepubliceerd op: 24 november 2022

Bezinningsavonden in de Salvatorkerk 2022-2023

Voor uw agenda!

Woensdagavond 20.00 uur in de parochiezaal (na de viering van 19 uur).
(NB programma is onder voorbehoud, houdt ook evt. nieuwsbrief, Vierkant of mededelingen zondags in de gaten)

14 december 2022 – Bach’s Weihnachtsoratorium – Chris Fictoor
Nadat de Salvator Mannen Schola de gezongen vesperviering van 19.00 uur heeft verzorgd in deze derde Adventsweek, beluisteren we delen uit het Kerstoratorium van JS Bach. In de inleiding daarop wordt ons oor gericht op de bijzondere relatie tussen tekst en muziek. Hoe ervaart Bach het Kerstverhaal en welke muzikale middelen gebruikt hij om dat tot uiting te brengen?

18 januari 2023 – Katholiek? Zo gek nog niet……… – Arjen Jellema en Marleen Verstappen
Deze prikkelend titel brengt ons bij een spannende vraag: wat betekent ‘katholiek’ voor ons als parochie, voor de toekomst van de kerk, voor ons dagelijks leven, voor keuzes die we maken. Na een bijzondere gezongen viering van Woord en Gebed om 19.00 uur gaan we over die vraag in gesprek. De inleiding tracht de vraag te verdiepen en dichterbij onze eigen situatie te brengen.

22 februari 2023 – Vasten in onze tijd – Arjen Jellema en Marleen Verstappen
Als vervolg op de avond in januari over geloven in onze tijd gaat het deze avond over eigentijds vasten. Kunnen we wel onthechten, afzien, sparen, zuinig zijn op de aarde? En als we dat al doen: is dat een incident of betekent vasten ook iets door het jaar heen? In deze Veertigdagentijd een passend thema, aansluitend aan de Eucharistieviering van Aswoensdag die om 19.00 uur begint.

22 maart 2023 – De historie van het Passiespel – Arjen Jellema en Frannie Homburg
Na de gezongen Boeteviering in de Veertigdagentijd, die begint om 19.00 uur, wordt een bijzondere religieuze theatervorm belicht: het Passiespel. Zoals we dat bijvoorbeeld kennen uit Tegelen en Hertme en in het buitenland. Hoe en waar is het ontstaan, hoe heeft het zich door ontwikkeld en is het actueel gebleven?

5 april 2022 – Bach Matthäus Passion – Chris Fictoor
In deze Goede Week voor Pasen is er om 19.00 uur een gezongen Stabat Mater viering. Daarna beluisteren we delen uit de Matthäus Passion van Bach. Wat zijn de geheimen die JS Bach in dit gezongen lijdensverhaal geniaal verklankt en hoe kunnen we deze ontdekken?

31 mei 2023 – H.Maria: alleen voor katholieken? – Arjen Jellema en Marleen Verstappen
Deze derde avond over katholiciteit in onze tijd richt zich in deze Mariamaand op de Moeder van de Kerk. Is dat alleen voorbehouden aan de RK Kerk, of zien we dan belangrijke kenmerken van Maria over het hoofd? De avond sluit aan bij de gezongen viering van Eucharistische aanbidding en zegen die om 19.00 uur begint.

14 juni 2023 – Heiligen van onze dagen – Anne Hilhorst, Gea Ettema, Chris Fictoor
Na de Vesperviering van 19.00 uur waarin de Salvator Mannen Schola zingt, horen we persoonlijke verhalen over heiligen. Wat betekent ‘heilig’ in onze tijd als we zingen ‘Heilig de grond op de Plaats waar je staat’? Ieder van ons heeft dierbare heiligen die ons leven inspireren: wie zijn dat voor de drie inleiders van vanavond?

 

Meer berichten

Nieuwsbrief 3 september 2023

Nieuwsbrief 3 september 2023

Ontmoeting “Onthaast wat vaker”, was hem gezegd“Je bent te druk, alsmaar drukJe hebt altijd haast, tot in je praten” Hij ging vaker in een abri zittenZomaar, zonder de snelbus te nemenGewoon, om te onthaasten Hij zat op een viersprongVan alle kanten reden auto’s...

Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren

Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren

ONTMOETINGSDAG IN HOOGEVEENvoor mensen die hun partner hebben verloren De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren....

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

Wie is Jezus Christus voor ons?Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst?In een vijftal avonden gaan we ons bezig houden met deze vragen.We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft.Bij elke avond hoort een...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.