Bijeenkomst Senioren Convent op 17 april 2023

Gepubliceerd op: 13 maart 2023

Bijeenkomst Senioren Convent op maandag 17 april 2023

Op maandag 17 april komt het Senioren Convent weer bijeen (in parochiezaal H. Nicolaaskerk) voor een presentatie door Ir. Drs. Lex van der Star, voorzitter van de Progressief Joodse Gemeente Beth haTsafon over:

Joods leven hier en nu.

De spreker schrijft ons: “Vooropgesteld: het Jodendom bestaat niet. Het Jodendom is veelzijdig. Joods leven is daarom ook niet eenduidig te definiëren. Voor veel Joden zijn halacha en de levens- en jaarcyclus een belangrijke leidraad voor Joods leven thuis en in de synagoge. Hoe krijgt dit, waarbij eeuwenoude tradities soms een eigentijdse invulling hebben gekregen, in het dagelijks leven betekenis?”

Lex van der Star, zal u in zijn lezing meenemen in het Joods leven hier en nu. Hij zal ingaan op aspecten m.b.t. religie en traditie, de band met Israël, de impact van de Sjoa, vervolging en overleving, de persoonlijke geschiedenis, en de wisselwerking tussen de Joodse en de Nederlandse cultuur.
De lezing is vooral ook interactief. Het stellen van vragen en het met elkaar in gesprek gaan moet kleur en inhoud aan de bijeenkomst geven.

In verband met eventualiteiten, zoals plotselinge ziekte van de spreker, vragen we u zich van te voren voor de bijeenkomst aan te melden met uw naam en telefoonnummer en/of emailadres, opdat we u tijdig kunnen waarschuwen. Aanmelden graag bij Mieke Roos, emailadres: roosvdbrink@hetnet.nl
Namens het Senioren Convent, Arthur van Essen

Datum: maandag 17 april 2023
Locatie: Parochiezaal H. Nicolaaskerk
Tijd: aanvang 15.00
Deelname: Gratis

Meer berichten

Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren

Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren

ONTMOETINGSDAG IN HOOGEVEENvoor mensen die hun partner hebben verloren De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren....

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

Wie is Jezus Christus voor ons?Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst?In een vijftal avonden gaan we ons bezig houden met deze vragen.We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft.Bij elke avond hoort een...

Bedevaartreis in 2024

Bedevaartreis in 2024

In 2024 weer een Bedevaartreis met pastoor Jellema In 2022 hebben we met 17 parochianen een bedevaartreis gemaakt onder leiding van Pastoor Jellema. We hebben toen in drie dagen het gebied tussen Rijn en Maas verkend. Zij die mee zijn geweest op deze reis waren erg...