Bijeenkomst Senioren Convent op 17 april 2023

Gepubliceerd op: 13 maart 2023

Bijeenkomst Senioren Convent op maandag 17 april 2023

Op maandag 17 april komt het Senioren Convent weer bijeen (in parochiezaal H. Nicolaaskerk) voor een presentatie door Ir. Drs. Lex van der Star, voorzitter van de Progressief Joodse Gemeente Beth haTsafon over:

Joods leven hier en nu.

De spreker schrijft ons: “Vooropgesteld: het Jodendom bestaat niet. Het Jodendom is veelzijdig. Joods leven is daarom ook niet eenduidig te definiëren. Voor veel Joden zijn halacha en de levens- en jaarcyclus een belangrijke leidraad voor Joods leven thuis en in de synagoge. Hoe krijgt dit, waarbij eeuwenoude tradities soms een eigentijdse invulling hebben gekregen, in het dagelijks leven betekenis?”

Lex van der Star, zal u in zijn lezing meenemen in het Joods leven hier en nu. Hij zal ingaan op aspecten m.b.t. religie en traditie, de band met Israël, de impact van de Sjoa, vervolging en overleving, de persoonlijke geschiedenis, en de wisselwerking tussen de Joodse en de Nederlandse cultuur.
De lezing is vooral ook interactief. Het stellen van vragen en het met elkaar in gesprek gaan moet kleur en inhoud aan de bijeenkomst geven.

In verband met eventualiteiten, zoals plotselinge ziekte van de spreker, vragen we u zich van te voren voor de bijeenkomst aan te melden met uw naam en telefoonnummer en/of emailadres, opdat we u tijdig kunnen waarschuwen. Aanmelden graag bij Mieke Roos, emailadres: roosvdbrink@hetnet.nl
Namens het Senioren Convent, Arthur van Essen

Datum: maandag 17 april 2023
Locatie: Parochiezaal H. Nicolaaskerk
Tijd: aanvang 15.00
Deelname: Gratis

Meer berichten

Salvator Nieuwsbrief 12 maart

Salvator Nieuwsbrief 12 maart

Een waterbron Hemelse Vader,help mij U te zoekenmet heel mijn hart.Geef dat mijn zieldorst heeft naar Uen dat Uw goede gavenen alle inzichtendie Uw Geest mij schenkt,in mij een waterbron worden,“opborrelend tot eeuwig leven (Jo. 4,14), (Bron: Van As naar Opstanding,...

Column van de bisschop 3-2023

Column van de bisschop 3-2023

Energiebesparing en onze kerken De afgelopen maanden hebben parochiebesturen nagedacht over de vraag hoe men energie kan besparen. De uitzonderlijk stijgende energieprijzen nopen ons ertoe iets te doen. Parochiebesturen nemen maatregelen en kunnen op begrip rekenen...

Passieconcert op zondagmiddag 2 april

Passieconcert op zondagmiddag 2 april

Op Palmzondag is er een Passieconcert in de H. Nicolaaskerk. Het is een concert met afwisseling van zang, muziek en teksten passend bij de passietijd. Het Nicolaas-projectkoor o.l.v. Trevor Mooijman zal liederen ten gehore brengen van o.a. J.M. Haydn (tenebrae factae...