Bijeenkomst van Walfried-parochianen op 21 mei 2017

Gepubliceerd op: 22 May 2017

Walfriedgemeenschap

Nieuws

Bijeenkomst van Walfried-parochianen op 21 mei 2017

by | 22 May 2017 | Archief 2017

Allereerst stelde Michèle van der Knaap zichzelf voor (voorzitter van de Walfriedraad) en de nieuwe leden van de Walfriedraad: Marian Bouman, Koos Offermans en Peter Driessen. Ook Trees Brugmans, Lexia Koch en Chrétien Schouteten (voorheen leden van de Pastorale Zorg Groep) werden voorgesteld. Daarna gaf Michèle het woord aan Anita van Nimwegen (oud-lid van de Pastorale Zorg Groep).

Anita vertelde over haar ervaringen in het overkoepelend parochiebestuur, dat sinds 1 januari 2017 de Hildegard van Bingenparochie bestuurt. Dit bestuur, bestaande uit 4 personen uit de 4 voormalige parochies en uit pastoor Peter Wellen (voorzitter), heeft in de afgelopen periode regelmatig en in een goede sfeer vergaderd om alles te regelen wat nodig was (o.a. met notaris, banken enz.). Het bestuur is ook op bezoek gegaan bij locatieraden, waarbij nieuwe ideeën en wensen naar voren zijn gekomen. Het bestuur is ook heel blij met het werk van de werkgroep Communicatie en de nieuwe – prachtige – website van de parochie, waar Tini van Rein bijzonder belangrijk werk voor heeft gedaan. Anita stelt twee vragen aan de orde over het blad Vierkant: 1. Hoe ervaren jullie de manier van verspreiden en is er behoefte aan meer exemplaren? 2. Hoe ervaren jullie het blad, geeft het een gevoel van verbondenheid? In de discussie die hierop volgt bleek dat het parochiebestuur graag wil dat het blad Vierkant een groter bereik krijgt en dat de extra kosten van meer exemplaren geen probleem voor de Walfriedgemeenschap hoeft te zijn, omdat die door het parochiebestuur betaald zullen worden. Uit enkele reacties van aanwezigen bleek dat zij het een goed blad vinden en dat het hen een gevoel van verbondenheid geeft. Verder kwam naar voren dat het blad digitaal beschikbaar is. Ook merkte een aanwezige op dat de Walfriedgemeenschap beschikt over een mailinglist, die kan worden gebruikt om iedereen een berichtje te sturen wanneer de nieuwe Vierkant digitaal beschikbaar is.

Bij de bespreking van het blad Vierkant kwam ook het Groene Blad ter sprake. Er zijn Walfriedparochianen die bepaalde artikelen in het blad als minder toegankelijk en kritisch ervaren. Pastor Hilda van Schalkwijk lichtte de positie van het Groene Blad toe. Regelmatig verschijnen er artikelen in het blad die proberen te benoemen wat er gaande is in de Kerk. De schrijvers geven hun visie op de ontwikkelingen en deze visie hoeft niet overeen te stemmen met de opvattingen in de Walfriedraad. Deze artikelen proberen de lezers te informeren en uit te nodigen tot verdere bezinning. Parochianen missen wat luchtiger artikelen en dat zal meegegeven worden aan de redactie. Volgens pastor Hilda van Schalkwijk mogen de Walfriedparochianen trots zijn op het Groene Blad!

Het onderwerp Oecumene werd ingeleid door Chrétien Schouteten. Hij memoreerde het belang van de oecumene voor de Walfriedgemeenschap. De Emmauskerk zou nooit zonder oecumene, dus zonder samenwerking tussen katholieken en protestanten aan de basis, zijn gebouwd! In de laatste 40 jaar heeft de oecumene door allerlei oorzaken veel veranderingen ondergaan. De Vereniging van Kerken in Lewenborg e.o. is onlangs opgeheven. Ook zijn de kapeldiensten in Mercator helaas verdwenen, maar gelukkig zijn er nog veel gezamenlijke activiteiten, zoals: het bestuurlijk overleg (2x per jaar), de Rotonde, de Interkerkelijke Bibliotheek, de soberheidsmaaltijden, de maandelijkse vieringen, de viering van de Zondag van de Eenheid in januari, en de gastdiensten. Ook was er dit jaar een zeer geslaagde avond over ‘rituelen en symbolen in de Goede Week’, die voorbereid was en gepresenteerd werd door pastor Hilda van Schalkwijk en dominee Jan Wilts. Gezien de grote belangstelling werd opgemerkt dat er hopelijk nog meer van deze inspirerende avonden worden georganiseerd.
Chrétien stelde de aanwezigen de vraag in hoeverre de oecumene onder hen leeft, gezien de lage opkomst van Walfriedparochianen tijdens de oecumenische vieringen. Uit een aantal reacties bleek dat ‘oude’ negatieve ervaringen en het afwijkende vroege tijdstip (10 uur) een rol speelde. Er kwamen ook enkele reacties die duidelijk maakten dat de huidige oecumenische vieringen, ook die onder leiding van Dominee Jan Wilts, als zeer inspirerend werden ervaren.
Lexia Koch gaf een belangrijke aanvulling. De Walfriedgemeenschap werkt namelijk ook samen met wijkgemeente de Bron in Beijum. Hier worden elke 1e zondag van de maand oecumenische vieringen gehouden die gezamenlijk zijn voorbereid door leden van de wijkgemeente de Bron en Walfried-parochianen.

Het onderwerp ‘de groene kerk’ werd toegelicht door pastor Hilda van Schalkwijk. In de Jozefgemeenschap in Zuidhorn heeft men reeds veel ervaring met het ontwikkelen van een groene kerk. In navolging van paus Franciscus is het doel het vergroten van de bewustwording rondom het milieu en het klimaat. In Zuidhorn werd daar al heel concreet aan gewerkt: de aanschaf van een HR cv-ketel, dubbel glas in ramen, zonnepanelen enz. Ook kan er in een viering aandacht aan worden gegeven. Pastor Hilda van Schalkwijk voelt het als haar missie zich hiervoor in te zetten. Vanuit de aanwezigen kwam het idee naar voren om hierover een avond te beleggen, waarbij opgemerkt werd dat dan ook de beheerscommissie moet worden uitgenodigd. Ook kwam de vraag naar voren of bij vieringen de liturgie op een groot scherm kan worden gepresenteerd, waardoor er geen of minder liturgieboekjes nodig zijn (en minder papier hoeft te worden gebruikt).

Een van de aanwezigen stelde op het eind de vraag of het mogelijk was om weer gespreksavonden te organiseren (zoals vroeger door pastor Dirk ten Dam werden geleid). Toegezegd is dat deze vraag in de Walfriedraad zal worden besproken.

22 mei 2017
Chrétien Schouteten
Lid van de Walfriedraad

Meer berichten

April kleding inzamelen voor Kledingbank Maxima

April kleding inzamelen voor Kledingbank Maxima

Het is weer zover! Overbodige goede, modieuze kleding, schoenen en accessoires (als riemen en sjaals) kunt voor of na de zondagsviering in gesloten zakken in de kleine parochiezaal van de Nicolaaskerk neerzetten. Het busje van de Kledingbank Maxima komt na...

Week van Gebed voor de eenheid

Week van Gebed voor de eenheid

Week van Gebed 2018 RECHT DOOR ZEE 'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2018. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek...

Kerstfair en Open Kerk Haren

Kerstfair en Open Kerk Haren

Op de Kerstfair inkopen doen voor kerstmis. Dorpsgenoten ontmoeten. Samen er een gezellige dag van maken. Het gebeurt op zaterdag 16 december rond de Dorpskerk in Haren. Rondom de kerk staan kraampjes, brandt een gezellig houtvuur, vertelt een verhalenverteller zijn...