Bisdomberichten Column mgr Van den Hout

Gepubliceerd op: 14 July 2017

Bisdomberichten Column mgr Van den Hout

by | Jul 14, 2017 | Archief 2017

GELOOF EN KERK
In de komende afleveringen van deze column wil ik met u stil staan bij de Kerk. Het wordt een serie. Een paar eerste thema’s heb ik al paraat, de rest komt wel. Voor ons als gelovigen is de Kerk onze leefomgeving, onze habitat, de plaats waar we het geloof beleven en waar we in het geloof worden gevoed. Geloof en Kerk staan niet los van elkaar. Je kunt het geloof niet zonder de Kerk beleven, althans als je christelijk wilt leven en als je het wilt zoals Jezus het gewild heeft. Laten we die kerkelijke omgeving eens verkennen.
We zullen niet vertrekken vanuit de kerkelijke documenten, die komen later aan bod. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft over de Kerk, zoals ze zichzelf verstaat, nagedacht en dit verwoord in het document Lumen Gentium (1964). We zullen echter eerst aansluiten bij de beleving van de gewone parochianen. Wat is voor hen de Kerk (als institutionele gemeenschap) en de kerk (als gebouw)? Kunnen we hieruit de contouren ontwaren van de Kerk zoals ze zichzelf ziet.
Een aantal maanden geleden las ik een boek over de heilige Geest. De auteur begon met de Kerk. Dat verbaasde me een beetje, maar zijn uitleg was voor mij afdoende: de Kerk is de ‘omgeving’ waar de heilige Geest op de eerste plaats zijn werk doet. Om te weten wie de Geest is en wat Hij doet, is het nuttig allereerst de Kerk te bestuderen. Christus heeft de Kerk gewild. Zijn Geest is er werkzaam. Hij zet de zending van Christus voort in de gemeenschap van de Kerk.
Het is dus zonder schroom dat we beginnen te spreken over de Kerk, hoewel we beseffen dat het Rijk Gods belangrijker is. Het eerste dat Jezus en Johannes de Doper aankondigden was namelijk de komst van het Rijk Gods. Jezus spreekt in het evangelie zelf nauwelijks over de Kerk. Toch mogen we de Kerk als vertrekpunt nemen voor ons nadenken over geloof in God in deze tijd, omdat de Kerk ook genoemd wordt in de geloofsbelijdenis.

+ Ron van den Hout,
bisschop van Groningen-Leeuwarden

Meer berichten

April kleding inzamelen voor Kledingbank Maxima

April kleding inzamelen voor Kledingbank Maxima

Het is weer zover! Overbodige goede, modieuze kleding, schoenen en accessoires (als riemen en sjaals) kunt voor of na de zondagsviering in gesloten zakken in de kleine parochiezaal van de Nicolaaskerk neerzetten. Het busje van de Kledingbank Maxima komt na...

Week van Gebed voor de eenheid

Week van Gebed voor de eenheid

Week van Gebed 2018 RECHT DOOR ZEE 'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2018. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek...

Kerstfair en Open Kerk Haren

Kerstfair en Open Kerk Haren

Op de Kerstfair inkopen doen voor kerstmis. Dorpsgenoten ontmoeten. Samen er een gezellige dag van maken. Het gebeurt op zaterdag 16 december rond de Dorpskerk in Haren. Rondom de kerk staan kraampjes, brandt een gezellig houtvuur, vertelt een verhalenverteller zijn...