Bisschop loopt kruisweg van Titus Brandsma

Gepubliceerd op: 15 April 2019

Bisschop loopt kruisweg van Titus Brandsma

Op Goede Vrijdag a.s., om 15.00 uur, loopt bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden met parochianen de kruisweg in het Processiepark van de Bonifatiuskapel te Dokkum. De 14 kruiswegstaties zijn een initiatief van pater Karmeliet Titus Brandsma (1881-1942) en de katholieke kunstenaar Jacques Maris. De bouw van de bedevaartskapel in 1934 was ook een actie van Titus Brandsma. De kruisweg lopen op Goede Vrijdag is een traditie in de RK kerk. Naast de kruisweg in Dokkum leidt bisschop Van den Hout in de aanloop tot Pasen een serie vieringen in Leeuwarden en Groningen.

Titus’ kruisweg
Priester, mysticus en hoogleraar prof. Titus Brandsma stierf in het begin van WO II als politieke gevangene in het concentratiekamp Dachau. Na zijn openlijke kritische stellingname – namens de RK kerk – jegens het Duitse nazisme werd hij kort na de bezetting door de Duitse autoriteiten gearresteerd. Tijdens zijn verblijf in de strafgevangenis van Scheveningen schreef Titus ondermeer lijdensmeditaties voor de kruisweg in Dokkum die nog niet was gerealiseerd. Na de oorlog (1949) zijn de 14 kruiswegstaties geheel volgens Titus’ ontwerp in Dokkum geplaatst. Moderne terracotta taferelen van kunstenaar Jacques Maris verbeelden de lijdensweg van Christus, omlijst door kapelletjes van middeleeuwse kloosterstenen uit Friesland. De 12e kruiswegstatie, gewijd aan de kruisdood van Jezus, fungeert sinds 1949 ook als een In Memoriam van Titus Brandsma.

Bisschop en Paasvieringen
Bisschop Ron van den Hout leidt een aantal vieringen in Groningen en Leeuwarden:
Palmzondag op 14 april om 11.00 uur in de St. Jozefkathedraal in Groningen. De viering begint met de Palmprocessie buiten de kerk.
Chrismamis om 19.00 uur op woensdag 17 april in de Dominicuskerk te Leeuwarden. Tijdens de viering wijdt de bisschop heilige oliën voor het gebruik bij de bediening van sacramenten in alle parochies in het nieuwe kerkelijk jaar.
Witte Donderdagviering op 18 april om 19.00 uur in de Dominicuskerk te Leeuwarden. Gewijd aan viering van het Laatste Avondmaal van Jezus en de apostelen; een viering die in stilte eindigt.
Goede Vrijdag 19 april is ’s middags 15.00 uur de Kruiswegloop in Dokkum en ’s avonds 19.00 uur in de Dominicuskerk een viering van Christus’ lijden en sterven.
De Paaswake op zaterdagavond 20 april begint om 20.30 uur in de Leeuwarder Dominicuskerk. Dit is een uitgebreide nachtelijke viering van ca. twee uur.
Op Paasmorgen zondag 21 april om 11.00 uur in de St. Jozefkathedraal te Groningen volgt viering van de hoogmis en Christus’ opstanding uit de dood.

————————————————————————————————————————
Noot redactie: Titus Brandsma staat in de belangstelling. Zijn kruisweg bij de kapel wordt belicht in de pas verschenen bundel ‘Pijnlijk Mooi. Lijden en schoonheid in christelijke kunst’ (maart 2019) onder redactie van M. de Kesel ( dir. Titus Brandsma Instituut) en A.M. Spijkerboer. In de Bonifatiuskapel is 31 mei a.s. de première van de theaterproductie ’TITUS. Leven tussen stilte en stress’ (www.titus2019.nl).
Info: L. de Hoop, bisdom Groningen-Leeuwarden, M 06 – 109 14 645. E: ldehoop@bisdomgl.nl.

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...