Bonifatius Academie

Gepubliceerd op: 1 September 2019

Bonifatius Academie start nieuwe Diaconale Leerroute

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie. ‘Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken.’’, zegt Paus Franciscus. ‘’Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten.’’ Daden van barmhartigheid, trouw en solidariteit met de noden van anderen maken die liefde concreet. Met diaconaal werk staat de kerk midden in de wereld van vandaag.
De nieuwe Diaconale Leerroute voor vrijwilligers en PCI-bestuurders helpt mee diaconaal werk van parochies in hun omgeving op te bouwen. De cursus wordt aangeboden door het bisdom onder de vlag van de Bonifatius Academie en loopt van september 2019 tot mei 2021. Het eerste semester begint op 28 september a.s. en bestaat uit 5 bijeenkomsten waarvan de laatste bijeenkomst op 23 november. De zaterdagbijeenkomsten vinden plaats op het bisdomhuis in Groningen.

Opzet leerroute
Het 1e semester gaat in op het belang van diaconie voor de kerk en welke diaconale methoden er zijn. U leert zorgvuldig kijken naar wat behoeftes kunnen zijn, met respect voor grenzen van de ander en van uzelf. De praktijk in de parochie staat centraal in het 2e en 3e semester. U krijgt hulp bij het stap voor stap opzetten van een diaconaal project. In de cursusgroep worden projecten onderling besproken, naast verdieping tijdens thematische bijeenkomsten. Het 4e semester kijkt naar resultaten en impact op alle betrokkenen.

De cursusdata van het eerste semester zijn resp. 28 september (zaterdag), 17 oktober (donderdag), 4 november (maandag), 13 november (woensdag) en 23 november (zaterdag).

Aanmelding graag voor 21 september bij het bisdom, mw. Lisette Winter.
Contact: l.winter@bisdomgl.nl of 050-4065888.
Informatie Diaconale Leerroute: cursusleider Agaath Erich. Contact: a.erich@bisdomgl.nl of
050-4065869 (donderdags).

De gehele folder kunt u zien door ergens op dit bericht te klikken.

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...