Bonifatius Academie

Gepubliceerd op: 1 September 2019

Bonifatius Academie start nieuwe Diaconale Leerroute

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie. ‘Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken.’’, zegt Paus Franciscus. ‘’Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten.’’ Daden van barmhartigheid, trouw en solidariteit met de noden van anderen maken die liefde concreet. Met diaconaal werk staat de kerk midden in de wereld van vandaag.
De nieuwe Diaconale Leerroute voor vrijwilligers en PCI-bestuurders helpt mee diaconaal werk van parochies in hun omgeving op te bouwen. De cursus wordt aangeboden door het bisdom onder de vlag van de Bonifatius Academie en loopt van september 2019 tot mei 2021. Het eerste semester begint op 28 september a.s. en bestaat uit 5 bijeenkomsten waarvan de laatste bijeenkomst op 23 november. De zaterdagbijeenkomsten vinden plaats op het bisdomhuis in Groningen.

Opzet leerroute
Het 1e semester gaat in op het belang van diaconie voor de kerk en welke diaconale methoden er zijn. U leert zorgvuldig kijken naar wat behoeftes kunnen zijn, met respect voor grenzen van de ander en van uzelf. De praktijk in de parochie staat centraal in het 2e en 3e semester. U krijgt hulp bij het stap voor stap opzetten van een diaconaal project. In de cursusgroep worden projecten onderling besproken, naast verdieping tijdens thematische bijeenkomsten. Het 4e semester kijkt naar resultaten en impact op alle betrokkenen.

De cursusdata van het eerste semester zijn resp. 28 september (zaterdag), 17 oktober (donderdag), 4 november (maandag), 13 november (woensdag) en 23 november (zaterdag).

Aanmelding graag voor 21 september bij het bisdom, mw. Lisette Winter.
Contact: l.winter@bisdomgl.nl of 050-4065888.
Informatie Diaconale Leerroute: cursusleider Agaath Erich. Contact: a.erich@bisdomgl.nl of
050-4065869 (donderdags).

De gehele folder kunt u zien door ergens op dit bericht te klikken.

Meer berichten

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting zondag 20 september afgelast In overleg met de andere leden van de organisatie van de Hildegarddag moet ik jullie mededelen dat de Hildegarddag op zondag 20 september (gezamenlijk bijeenkomen in Den Horn) NIET doorgaat.Er zijn parochiebreed te weinig...

Concept locatievisie Jozefgemeenschap 2020-2026

Concept locatievisie Jozefgemeenschap 2020-2026

Beste parochianen van de Jozefgemeenschap, Bijgaand (klik op deze link) treft u een concept aan van een door de Jozefraad geschreven missie en visie. De locatieraad moet én de praktische gang van zaken op de locatie coördineren, én, vanuit een pastorale insteek, oog...

Programma Raad van Kerken Zuidhorn 2020 – 2021

Programma Raad van Kerken Zuidhorn 2020 – 2021

Via deze link kunt het boekje van het WinterWerk van de Raad van Kerken Zuidhorn lezen: een breed scala aan activiteiten op het gebied van vorming en toerusting. De opzet is nadrukkelijk oecumenisch van aard. Opgave kan via de mail (u krijgt dan ook een...