Bonifatiusdag 2022

Gepubliceerd op: 27 mei 2022

 

Bonifatiusdag 2022: ‘Door Bonifatius verbonden’

Duitse Fulda pelgrims en nieuwe bisschop Michael Gerber bezoeken Bonifatiusdag te Dokkum

Zondag 12 juni a.s. is de Bonifatiusdag te Dokkum: het jaarlijkse gedenkfeest voor de heilige aan wie Dokkum haar internationale bekendheid te danken heeft. Op 5 juni 754 werd bij een terp van Dokkum de Engelse missionaris Bonifatius door de Friezen vermoord. Eregast in 2022 is de nieuwe bisschop van de Duitse Bonifatiusstad Fulda, mgr. dr. Michael Gerber. Mgr. Gerber is vergezeld van een Duitse groep pelgrims uit Fulda met Stadtpfarrer (stadspastoor) Stefan Buß. Zij vertrekken in de week voorafgaand vanaf de Duits-Nederlandse grens bij Meppen naar Fryslân. Onderweg worden ze deels wandelend vergezeld door bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden en zijn Duitse confrère mgr. Michael Gerber van Fulda. Geïnteresseerden kunnen de laatste wandeldag, zaterdag 11 juni, meelopen vanaf Buitenpost of Damwoude. Na aankomst ’s middags in Dokkum volgt een pelgrimsmaaltijd in restaurant De IJsherberg, waar iedereen ook welkom is.

Zondagmorgen start bij de RK kerk in de binnenstad de processie met de relikwie van Sint-Bonifatius naar de bedevaartskapel bij de historische waterbron en het standbeeld van de heilige. Aansluitend volgt de
r.k. eucharistieviering in de kapel met beide bisschoppen en concelebranten. Nieuw voor bezoekers in het Bonifatius bedevaartheiligdom is de recent met een nieuwe naam opnieuw in gebruik genomen Titus Brandsma Pelgrimskapel en een meditatieve audiotour langs de kruiswegstaties van Titus Brandsma en kunstenaar Jac Maris in het park bij de kapel (via QR-code en mobiele telefoon). Sinds de heiligverklaring van pater Titus door paus Franciscus op 15 mei jl. bezit Dokkum de unieke status van een bedevaartsplaats verbonden met twee christelijke heiligen: de middeleeuwse Bonifatius en de 20e-eeuwse Titus Brandsma. Titus was inspirator van de Bonifatiuskapel en van de heropleving van bedevaarten naar Dokkum vanaf 1926 met steun van het Nederlandse aartsbisdom en bisdom Fulda.

In Europa onderhoudt Dokkum een stedenband met de twee andere Bonifatiussteden: Crediton in Zuid-Engeland (geboorteplaats) en vooral met Fulda in de Duitse deelstaat Hessen (graf van Bonifatius). Ook lokale overheden zijn traditioneel vertegenwoordigd op de Bonifatiusdag: de Friese Commissaris van de Koning Arno Brok, en de twee Noord-Friese B&W’s: burgemeester Johannes Kramer met wethouder (gemeente Noardeast Fryslân) en burgemeester Klaas Agricola met wethouder (gemeente Dantumadeel).

Programmaoverzicht Bonifatiusdag 11-12 juni 2022

Zaterdag 11 juni:        Wandeltocht en pelgrimsmaaltijd

Laatste traject van de wandeltocht Duitse pelgrimsgroep is: Buitenpost → Dokkum.
Liefhebbers welkom om mee te lopen!

Vertrek:                                               9.00 uur te Buitenpost (startlocatie: info bij Pax Christi Parochie)
Tussentijds aansluiten:                    12.00-12.30 uur in Damwoude, bij PKN Bonifatiuskerk, Foarwei 2.
Na aankomst in Dokkum:                18.00 uur Gezamenlijke pelgrimsmaaltijd, restaurant De IJsherberg,                                                      Harddraversdijk, Dokkum. Kosten: € 17,50 pp. Deelname vrij!

Zondag:          Processie en Eucharistieviering Bonifatiuskapel

10.00 uur            Vertrek processie vanaf RK kerk Dokkum (binnenstad)
10.45 uur            Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel, Bronlaan 12, met bisschop Michael Gerber (zijn preek wordt vertaald in het Nederlands) en bisschop Ron van den Hout.
11.45 – 13.00     Koffie / thee + afsluiting

.

Meer berichten

“Winterwerk” 2022-2023 Raad van Kerken Zuidhorn

“Winterwerk” 2022-2023 Raad van Kerken Zuidhorn

Via deze link kunt u de digitale versie van het Witte Boekje, het winterwerkprogramma van het seizoen 2022-2023 raadplegen, u leest daar ook hoe zich voor de bijeenkomsten en activiteiten kunt opgeven.  Graag voor 4 oktober 2022 opgeven! Later kan vaak ook nog, maar...

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd

Bron: https://www.rkkerk.nl/ De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 augustus 2022 naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair...

Diocesane Retraite naar Thuine

Diocesane Retraite naar Thuine

Diocesane Retraite: Gelukkig die... Over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus. Een tegendraadse benadering voor hen die op zoek zijn naar geluk. In de Bergrede prijst Jezus de armen, de treurenden, de hongerenden en dorstigen zalig. Maar ook de zachtmoedigen, de...