Bonifatiusdagen 2018 en 25-jarig priesterjubileum

Gepubliceerd op: 24 april 2018

UITNODIGING VAN DE BISSCHOP

Bonifatiusdagen 2018 en 25-jarig priesterjubileum

Bisschop Ron van den Hout viert op zondag 10 juni a.s. tijdens de jaarlijkse Bonifatiusdagen in Dokkum zijn 25-jarig priesterjubileum. Het  thema van deze Bonifatiusdagen is  ‘Geloof, Hoop en Liefde’:  kernwoorden van elke christelijke geloofsgemeenschap.  De Bonifatiusdagen zijn een meerdaags programma in samenwerking met protestantse zusterkerken in de stad.  Zondag 10 juni is om 11.00 uur de eucharistieviering met de bisschop  in de Dokkumer parochiekerk. Vanaf 12.30 uur is de traditionele Bonifatiusprocessie door de Dokkumer binnenstad naar het park van de Bonifatiuskapel. Aanwezigen krijgen daar een lunch aangeboden door het bisdom met muzikale omlijsting. Voor deelname aan de lunch graag aanmelden bij mevr. Bouwman i.v.m. de catering: v.bouwman@bisdomgl.nl . Om 15.00 uur volgt een oecumenische gebedsviering met de bisschop en voorgangers van alle betrokken kerken.

 

Brabantse volksdevotie

Net als voorgaande jaren is het programma door de Dokkumer Pax Christi parochie georganiseerd in samenwerking met protestantse zusterkerken:  de  PKN,  Christelijk Gereformeerde Kerk en Remonstrants-Doopsgezinden. Vrijdag en zaterdag zijn er respectievelijk een gastlezing over hedendaags pelgrimeren in Fryslân, straattheater voor publiek en zaterdagavond muziek, workshops, een expositie van heiligenbeelden in een cultureel en spiritueel getint Bonifatius Festival. Voorafgegaan door een pelgrimsmaaltijd in restaurant De IJsherberg. Het jongerenweekend ‘The Messenger’’ van het Jongerenplatform bisdom Groningen-Leeuwarden  bivakkeert  twee dagen en nachten in het park bij de Bonifatiuskapel.  Op protestants initiatief is in het kader van ‘Geloof, Hoop en Liefde’ een ontwerpwedstrijd georganiseerd voor ‘Mantels van Maria’, geïnspireerd door de Broederschap van onze Zoete Lieve Vrouwe van St. Jan in Den Bosch. De mantels staan tentoongesteld in de kapel. Ter verhoging van de feestvreugde voor het priesterjubileum van mgr. Van den Hout trekken vaandels en tromgeroffel van het St. Jorisgilde uit Diessen (NB) mee met de Processie op zondag.  Brabantse volksdevotie geeft dit jaar een bijzondere kleur aan de Bonifatiusdagen  in het nationaal heiligdom.  U bent allen van harte welkom!

Programma Bonifatiusdagen 2018: zie www.paxchristi.frl.  

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvator 1 november 2020

Nieuwsbrief Salvator 1 november 2020

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 1 november 2020 31e zondag door het jaar Allerheiligen/Allerzielen Beste parochianen, November komt eraan. De wintertijd is al ingegaan, de dagen worden korter, de blaadjes vallen van de bomen en het weer doet dezer dagen ook niet erg...

Nieuwsbrief Salvator 14 oktober 2020

Nieuwsbrief Salvator 14 oktober 2020

Beste parochianen, Bij het opstellen van deze nieuwsbrief is het duidelijk dat het coronavirus wederom ons stevig in de greep houdt. In heel Nederland, maar ook bij ons in de buurt. Veiligheidsregio Groningen is van niveau ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ op het...

5e Zondag in de Veertigdagentijd

5e Zondag in de Veertigdagentijd

Ezechiël 37,12-14Zo spreekt God de Heer:„Ik ga uw graven openen ; in massa's zal Ik u uit uw graven wegvoeren en u brengen naar de grond van Israël.„En wanneer Ik dan uw graven geopend heben u in massa's zal hebben weggevoerd uit uw graven, zult gij weten dat Ik de...