...
Column van de bisschop 3-2023
gepubliceerd: 10 maart 2023

Energiebesparing en onze kerken

De afgelopen maanden hebben parochiebesturen nagedacht over de vraag hoe men energie kan besparen. De uitzonderlijk stijgende energieprijzen nopen ons ertoe iets te doen. Parochiebesturen nemen maatregelen en kunnen op begrip rekenen bij parochianen die privé ook met die hoge kosten te maken hebben.

Sommige parochies zijn gestopt met het verwarmen van de kerk of hebben de thermosstaat omlaag bijgesteld. Dat betekent dat we nog een paar weken in de kou zitten. Andere parochies hebben vieringen – die misschien al minder werden bezocht – gecanceld, of bieden één viering aan voor meerdere kerklocaties en rouleren dan. Weer andere parochies hebben de vieringen verplaatst naar het parochiezaaltje. Om energie te besparen zijn allerlei oplossingen mogelijk. Door de sterk gestegen prijzen snapt iedereen dat we iets moeten doen. Wat eerst niet mogelijk bleek – de thermostaat omlaag – kan nu wel. Als de nood groot is en algemeen wordt erkend, kan er meer en wordt beleid meer vloeibaar. Fluïde noemen we dat tegenwoordig.

Ik kan me nog herinneren dat in de jaren zeventig de gemeente Diessen – waar ik opgroeide – besloot om het exterieur van de parochiekerk aan te lichten. De gemeente betaalde en zal overleg met het kerkbestuur gehad hebben. In de negentiger jaren gebeurde hetzelfde met de Sint-Jan in Den Bosch. Een prachtige kerk natuurlijk om ook ’s avond te kunnen bewonderen.

Het is prachtig, zo’n kerk ’s avonds verlicht, zeker. Het is ook een mooi gezicht van veraf. Maar zelf heb ik altijd het gevoel gehad dat het energieverspilling is, en dus geldverspilling. Dat gevoel heb ik ook bij verwarmde terrassen en winkels met openstaande deuren waarbij de warmte gewoon naar buiten stroomt. Is dit alles nog verantwoord?

Als christenen kunnen we een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen en aan de bestrijding van de klimaatcrisis. Het mag ons niet onverschillig laten, ook al zal de politiek de grote en belangrijke beslissingen moeten nemen. De nood neemt toe, meer fluïde beleid is nodig. Het is een uitdaging om bewust om te gaan met energie.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.