Concept locatievisie Jozefgemeenschap 2020-2026

Gepubliceerd op: 25 augustus 2020

Beste parochianen van de Jozefgemeenschap,

Bijgaand (klik op deze link) treft u een concept aan van een door de Jozefraad geschreven missie en visie. De locatieraad moet én de praktische gang van zaken op de locatie coördineren, én, vanuit een pastorale insteek, oog en oor zijn van de plaatselijke geloofsgemeenschap en aandacht hebben voor het welzijn van de parochianen: individueel en in groepen.

Het is juist het taakaspect “oog en oor van de plaatselijke geloofsgemeenschap vanuit een pastorale insteek” wat vraagt dat wij als Jozefraad nadenken over waar wij naar toe willen. Wat vinden wij belangrijk? Wat is de identiteit van onze gemeenschap in de afgelopen jaren geweest? Waar ligt ons wenkend perspectief? Wat willen we behouden, wat willen we versterken en wat willen we misschien ontdekken, uitbouwen of verbeteren?

Op 27 mei 2020 is de Jozefraad in een beleidsavond bijeen geweest om bovenstaande vragen met elkaar te bespreken. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van beleidsstukken van de Jozefparochie uit het recente verleden maar ook van input vanuit het bisdom en van de nieuwe Hildegardparochie,. Daarnaast hebben we woorden getracht te geven aan het karakter van onze gemeenschap zoals wij die kennen. Dit alles heeft geleid tot bijvoegde concept missie en visie. Bij deze leggen wij dit concept graag aan u voor. Samen met u willen wij graag onder woorden brengen wie wij als Jozefgemeenschap willen zijn. Waar willen we naartoe als het gaat om de zorg voor onze plaatselijke geloofsgemeenschap? Het kader is helder, we zijn onderdeel van de Hildegardparochie. Onze “couleur locale” is aan een opfrisser toe. Kiezen we dezelfde kleuren als voorheen of voegen we andere kleuren toe?

Graag horen wij van u of wij ons meer op specifiek een van de vijf beleidspunten moeten gaan oriënteren? Mogelijk mist u belangrijke zaken of aspecten? Ook dat horen we graag.

Op zondag 4 oktober is er de mogelijkheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Mocht u liever schriftelijk reageren dan kan dat uiteraard ook via ons mailadres: secr.jozef@hildegardparochie.nl of door het invullen van het antwoordformulier (dit zit achter het concept, inleveren bij / versturen aan de Jozefraad, De Gast 38, 9801 AE Zuidhorn). Graag reageren voor 15 oktober.

We zien en spreken u graag op zondag 4 oktober.

Met vriendelijke groet,
namens de Jozefraad,

Tom Fransen, voorzitter

Meer berichten

Collecteren via uw telefoon

Collecteren via uw telefoon

Het parochiebestuur en de locatieraden hebben digitaal collecteren mogelijk gemaakt. We werken steeds minder met contant geld wat we op zak hebben voor de collectes en nu in corona tijd komen we ook minder in de kerk naar de vieringen. U kunt dan bijdragen aan de...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Elke zondag worden er vieringen gehouden worden in de eigen Jozefkerk. Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de nodige maatregelen nodig. Er mag maar een beperkt aantal mensen...

Protocol: Het nieuwe vieren

Protocol: Het nieuwe vieren

Per 1 juni 2020 zijn er weer vieringen in de kerk mogelijk. Om te kunnen starten is er op parochieel niveau (Hildegardparochiebestuur) en op locatieniveau (locatieraden en een gezamelijk bijeenkomst met een afvaardiging hiervan) overleg geweest. Met behulp van de...