Concept locatievisie Jozefgemeenschap 2020-2026

Gepubliceerd op: 25 augustus 2020

Beste parochianen van de Jozefgemeenschap,

Bijgaand (klik op deze link) treft u een concept aan van een door de Jozefraad geschreven missie en visie. De locatieraad moet én de praktische gang van zaken op de locatie coördineren, én, vanuit een pastorale insteek, oog en oor zijn van de plaatselijke geloofsgemeenschap en aandacht hebben voor het welzijn van de parochianen: individueel en in groepen.

Het is juist het taakaspect “oog en oor van de plaatselijke geloofsgemeenschap vanuit een pastorale insteek” wat vraagt dat wij als Jozefraad nadenken over waar wij naar toe willen. Wat vinden wij belangrijk? Wat is de identiteit van onze gemeenschap in de afgelopen jaren geweest? Waar ligt ons wenkend perspectief? Wat willen we behouden, wat willen we versterken en wat willen we misschien ontdekken, uitbouwen of verbeteren?

Op 27 mei 2020 is de Jozefraad in een beleidsavond bijeen geweest om bovenstaande vragen met elkaar te bespreken. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van beleidsstukken van de Jozefparochie uit het recente verleden maar ook van input vanuit het bisdom en van de nieuwe Hildegardparochie,. Daarnaast hebben we woorden getracht te geven aan het karakter van onze gemeenschap zoals wij die kennen. Dit alles heeft geleid tot bijvoegde concept missie en visie. Bij deze leggen wij dit concept graag aan u voor. Samen met u willen wij graag onder woorden brengen wie wij als Jozefgemeenschap willen zijn. Waar willen we naartoe als het gaat om de zorg voor onze plaatselijke geloofsgemeenschap? Het kader is helder, we zijn onderdeel van de Hildegardparochie. Onze “couleur locale” is aan een opfrisser toe. Kiezen we dezelfde kleuren als voorheen of voegen we andere kleuren toe?

Graag horen wij van u of wij ons meer op specifiek een van de vijf beleidspunten moeten gaan oriënteren? Mogelijk mist u belangrijke zaken of aspecten? Ook dat horen we graag.

Op zondag 4 oktober is er de mogelijkheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Mocht u liever schriftelijk reageren dan kan dat uiteraard ook via ons mailadres: secr.jozef@hildegardparochie.nl of door het invullen van het antwoordformulier (dit zit achter het concept, inleveren bij / versturen aan de Jozefraad, De Gast 38, 9801 AE Zuidhorn). Graag reageren voor 15 oktober.

We zien en spreken u graag op zondag 4 oktober.

Met vriendelijke groet,
namens de Jozefraad,

Tom Fransen, voorzitter

Meer berichten

Nieuwe Covid-19 maatregelen vastgesteld

Nieuwe Covid-19 maatregelen vastgesteld

Gelet op de positieve landelijke ontwikkelingen heeft het Parochiebestuur de COVID-19 maatregelen vanaf zaterdag 5 juni 2021 als volgt vastgesteld: Het aantal parochianen tijdens een viering (bedienaren niet meegerekend dus) mag maximaal 50 bedragen (dat was 30). Voor...

Sint-Jozef – een wettelijke vader

Sint-Jozef – een wettelijke vader

Sint-Jozef – een wettelijke vader Paus Franciscus heeft dit jaar als een Jozefjaar uitgeroepen. Hij heeft er een brief over geschreven: Patris Corde, Met het hart van een vader (8 december 2020). Het is namelijk 150 jaar geleden datZ. paus Pius IX in 1870 Sint-Jozef...

Kinderen actief in Zuidhorn

Kinderen actief in Zuidhorn

De kinderen van de Jozefgemeenschap zijn in 2020 niet alleen maar thuisgebleven, er zijn toch heel wat activiteiten geweest. Kijk voor een overzicht op de kinderpagina van onze website.   De foto bovenaan deze pagina is 21 februari (2021) gemaakt tijdens de...