Cursus Kerk- en geloofscommunicatie

Gepubliceerd op: 20 september 2021

Het startdag programma op zaterdag 2 oktober a.s. van het tweede deel van de Cursus Kerk- en geloofscommunicatie is rond! Opnieuw trof ik enthousiaste inbreng voor een mooi programma, interessant voor elke vrijwilliger in parochiecommunicatie!

U bent dit keer van harte uitgenodigd fysiek aanwezig te zijn in het bisdomhuis te Groningen (vlakbij NS station). Maar via live-stream kunt het programma k ook online rechtstreeks volgen. Terugkijken achteraf is eveneens mogelijk, mits u zich opgeeft via l.winter@bisdomgl.nl . Bisdom Haarlem-Amsterdam doet opnieuw mee en vertelt over hun Kathedraal TV, verbonden met de St. Bavo in Haarlem. Journalisten van het Katholiek Nieuwsblad en het christelijk Friesch Dagblad vertellen over hun werk voor de lokale geloofsgemeenschap.  In de bijlage het complete programma met gastsprekers.

Opgave voor startprogramma

Nieuwe deelnemers aan de cursus zijn van harte welkom!  U kunt in uw omgeving dus anderen interesseren. Attentie: bestaande EN nieuwe deelnemers graag  uiterlijk 30 september opgave via l.winter@bisdomgl.nl ! U krijgt een link toegestuurd om, desgewenst, de startdag online te volgen. Opgave door fysiek aanwezigen is voor ons belangrijk om de gratis lunch en catering op 2 oktober in Groningen goed te plannen.

Samenwerken voor multimedia kerstproductie Spreek!

De cursus staat dit najaar (oktober – december) in het teken van praktische communicatie. Gezamenlijk werken vanuit parochies aan een multimedia productie van een Kerstspecial van het kwartaalmagazine Spreek! van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De kerstuitgave komt in verhoogde oplaag gratis beschikbaar voor kerstvieringen van alle parochies in het bisdom. Vergezeld van – hoop ik! – videofilmpjes, parochieblad artikelen, website acties, elektronische nieuwsbrief specials geïnspireerd door het centrale kerstthema.  Speciale aandacht ook voor een laagdrempelige trainingscursus ‘Videocommunicatie met mobiele telefoon’ binnenkort van  Rob Freijsen . Ook daarover hoort u op de startdag meer!
Hieronder treft u het programma aan.

najaarscursus Kerk- en geloofscommunicatie Bonifatius Academie
Startdag 2 oktober te Groningen – fysiek & live-stream online

Locatie: Bisdomhuis Groningen-Leeuwarden
` Ubbo Emmiuslaan 79
9711 BG Groningen
(7 min. lopen vanaf NS Centraal Station)

Programma

 • 9.30 uur – Inloop bisdomhuis/ koffie – thee
 • 10.00 uur – Geloofscommunicatie in de praktijk: multimediale Kerstspecial ‘21
  Cursusleider Lammert de Hoop, Bonifatius Academie
 • 10.30 uur – Fotografie en geloofscommunicatie
  Freelance fotograaf Marlies Bosch, bisdom Groningen-Leeuwarden
 • 11.30 uur – Trainingscursus Videocommunicatie Mobiele telefoon (introductie)
  Mediatrainer Rob Freijssen, online presentatie over oktobercursus
 • 12.00-13.00 – Lunch
 • 13.00 – Kerk en perscommunicatie: regionaal, landelijk
 • Redacteuren van christelijk Friesch Dagblad en Katholiek Nieuwsblad
 • 14.30 uur – Pauze
 • 14.45 uur – Kerkblad redactie anno 2021
  Best practice voorbeeld van kerkbladredactie
  m.m.v. redactielid, en Laetitia van der Lans (Zalige Zalm uitgeverij)
 • 15.45 uur – Kathedraal TV Haarlem-Amsterdam: de kerk online en fysiek voor breed publiek
  m.m.v. Lisette Romijn/ Matthijs Jansen (redactie)
  Over journalistiek videokanaal en fysieke publieksactiviteiten van de Sint Bavo kerk te Haarlem.
 • 16.30 uur – Afsluiting

Graag tot ziens op 2 oktober, in de zaal te Groningen of via het beeldscherm.

Hartelijke groet,
Lammert de Hoop
Cursusleider Bonifatius Academie
M 06 – 109 14 645

Meedoen? Secretariaat Bonifatius Academie, mw. Lisette Winter. l.winter@bisdomgl.nl  OPGAVE VOOR  30 september a.s. !!

Als u in het voorjaar van 2021 al deel hebt genomen aan de cursus Kerk- en geloofscommunicatie en ook deel wilt nemen aan het vervolg van deze cursus dan hoeft u geen gebruik te maken van het aanmeldformulier maar is het voldoende om uw naam door te mailen aan: l.winter@bisdomgl.nl

Meer berichten

Vervolg Praktijkcursus Geloofscommunicatie 2021

Vervolg Praktijkcursus Geloofscommunicatie 2021

Zaterdag 2 oktober jl. was de herstart van onze Cursus Geloofscommunicatie. Die staat in het teken van praktijksamenwerking dit najaar voor een multimedia productie Kerstspecial ’21 ‘Opnieuw beginnen’. Het startprogramma in Hoogeveen was voor breed publiek interessant...

XVIe Gewone Bisschoppensynode

XVIe Gewone Bisschoppensynode

XVIe Gewone Bisschoppensynode voorbereid op bisdomniveau – synodaal proces Om de paar jaar wordt in Rome een synode gehouden. Dat is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie dat voor de lokale bisschoppen een grotere rol zag weggelegd. Het leiden van de Kerk...

The Climate Miles

The Climate Miles

Loop een stukje mee naar Glasgow Op 1 november start in Glasgow de klimaattop van de VN over de klimaatveranderingen en de problemen die daardoor ontstaan. Volgens Urgenda zijn daar oplossingen voor, maar erkennen we de urgentie niet genoeg en zouden we ons meer...