Cursus suïcidepreventie

Gepubliceerd op: 21 augustus 2019

Cursus suïcidepreventie

Cursus suïcidepreventie in Bedum op dinsdag 29 oktober 2019.
In de herfst van 2019 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe opnieuw een cursus Suïcide-preventie aan. Terwijl in het buitenland al langer aan preventie op dit gebied wordt gedaan, staat het in Nederland nog in de kinderschoenen. En dat terwijl in ons land jaarlijks bijna tweeduizend mensen sterven ten gevolge van zelfdoding.
Nog wat cijfers: per jaar doen negentigduizend mensen een poging en nog heel veel meer mensen (ongeveer vierhonderdduizend) denken er wel eens aan. In eerste instantie denk je van jezelf dat je misschien nooit in je leven met zelfdoding te maken hebt gehad, maar denk je er langer over, dan blijkt meestal dat ook jij er – op wat voor wijze dan ook – mee van doen hebt gehad.

De cursus geeft natuurlijk een inleiding op de suïcideproblematiek. O.a. komen de volgende gespreksvragen aan de orde.
* Hoe maak ik het onderwerp bespreekbaar?
* Wat zijn eigenlijk de signalen en hoe herken ik die?
* Welke vervolgstappen moet ik nemen?
* De Kerk heeft een visie op suïcide en ook die komt aan de orde.

Deze cursus is niet bedoeld voor mensen die het verlies van een dierbare te verwerken hebben die overleden is t.g.v. zelfdoding. Ook is de cursus niet bedoeld voor mensen die zelf met suïcidaliteit worstelen.

N.B.: deze cursus is inhoudelijk een herhaling van de cursus die in de herfst van 2018 in Hoogeveen is gegeven.

Maximum aantal deelnemers: twaalf.

De avonden zijn van 18.00 uur – 21.00 uur.
We beginnen met een broodmaaltijd.
Waar en wanneer:
Bedum (de dinsdagavonden 29 oktober en 12 november plus een terugkomavond op dinsdagavond 26 november). Adres: Grotestraat 47, 9781 HB (pastorie naast kerk).
Parkeergelegenheid: achter kerk (links langs kerk rijden).

Voor wie:
Voor leden van bezoekersgroepen, wijkcontactpersonen, evt. leerkrachten en mensen die bezig zijn in de jongerencatechese, en verder voor allen die belangstellend zijn.

Door wie:
Solidair Groningen & Drenthe.
Inleiders: Astrid Agterkamp en Violet Pot.

Kosten:
€ 25,- per persoon. Deze kosten kunt u mogelijk declareren bij Parochiële Caritas Instelling of parochiebestuur.

Aanmelding:
Vóór 9 oktober a.s. bij Vicariaat Groningen-Drenthe
t.a.v. mevr. L. Winter
Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen
Tel.nr.: 050-4065 888 (alle dagen)
Mailadres: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl
Bij opgave graag ook tel.nr. en mailadres vermelden

Meer berichten

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Afgelopen dinsdag zagen we op TV de "persco" van de regering met de aankondiging van nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Naar aanleiding van de eerdere ophef over aantallen kerkbezoekers elders in het land, hebben de Nederlandse...

Nieuwsbrief Salvator 14 oktober 2020

Nieuwsbrief Salvator 14 oktober 2020

Beste parochianen, Bij het opstellen van deze nieuwsbrief is het duidelijk dat het coronavirus wederom ons stevig in de greep houdt. In heel Nederland, maar ook bij ons in de buurt. Veiligheidsregio Groningen is van niveau ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ op het...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

  Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelenUpdate 14-10-2020 Vanaf 28 juni 2020 zijn er weer vieringen in de eigen Jozefkerk.  Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de...