Cursus Suïcidepreventie

Gepubliceerd op: 11 July 2018

Cursus Suïcidepreventie

In de herfst van 2018 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe, een cursus Suïcidepreventie aan.
Terwijl in het buitenland al langer aan preventie op dit gebied wordt gedaan, staat dit in Nederland nog in de kinderschoenen. En dat terwijl in ons land jaarlijks bijna tweeduizend mensen sterven ten gevolge van zelfdoding. Nog wat cijfers: per jaar doen negentigduizend mensen een poging en nog heel veel meer mensen (ongeveer vierhonderdduizend) denken er wel eens aan.
In eerste instantie denk je van jezelf dat je misschien nooit in je leven met zelfdoding te maken hebt gehad, maar wanneer je er langer over denkt, blijkt meestal dat ook jij er – op wat voor wijze dan ook – mee van doen hebt gehad. De cursus geeft natuurlijk een inleiding op de suïcideproblematiek.

O.a. komen de volgende gespreksvragen aan de orde:

  • Hoe maak ik het onderwerp bespreekbaar?
  • Wat zijn eigenlijk de signalen en hoe herken ik die?
  • Welke vervolgstappen moet ik nemen?

De Kerk heeft een visie op suïcide en ook die komt aan de orde.
Op twee plaatsen bieden wij deze cursus aan: in Sappemeer (woensdagavonden 3 en 17 oktober plus een terugkomavond op 21 november) en in Hoogeveen (donderdagavonden 11 en 18 oktober plus een terugkomavond op 22 november). De avonden zijn van 18.00 uur – 21.00 uur.

Met nadruk zeggen wij dat deze cursus niet bedoeld is voor mensen die het verlies van een dierbare te verwerken hebben die overleden is t.g.v. zelfdoding.

Waar en wanneer:

Op twee plaatsen bieden wij dezelfde cursus aan:

Sappemeer (woensdagavonden 3 en 17 oktober plus een terugkomavond op 21 november).

Adres: Noorderstraat 154, parochiezaal (in oude pastorie).

Hoogeveen (donderdagavonden 11 en 18 oktober plus een terugkomavond op 22 november).

Adres: Blankenslaan Oost 2, parochiezaal. (Parkeren achter de parochiezaal)

De avonden zijn van 18.00 uur – 21.00 uur. We beginnen met een broodmaaltijd.

Voor wie:

Voor leden van bezoekersgroepen, wijkcontactpersonen, evt. leerkrachten en mensen die bezig zijn in de jongerencatechese, en verder voor allen die belangstellend zijn.

 

Door wie:

Solidair Groningen & Drenthe en Suïcidepreventie voor Kerken. Inleiders: Astrid Agterkamp en Willem van der Berg.

 

Kosten:

EUR 15,- per persoon. Deze kosten kunt u eventueel declareren bij Parochiële Caritas Instelling of parochiebestuur.

 

Aanmelding:

Vóór 26 september a.s. bij Vicariaat Groningen-Drenthe

t.a.v. mevr. L. Winter, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen

Tel.nr.: 050-4065 888 (alle dagen);Mailadres: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl

Bij opgave graag ook tel.nr. en mailadres vermelden.

 

Meer berichten

Overweging DOLP 9 augustus 2020

Overweging DOLP 9 augustus 2020

Overweging uit de viering onder leiding van parochianen (Carien Denissen en Wieke Schimmel) op zondag 9 augustus in de Jozefkerk Lezingen: 1 Koningen 19: 9a,11-13a ; Mattheüs 14: 22-33 God waar ben je? Petrus roept Jezus. Elia zoekt God. Elia roept God op de berg bij...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen Vanaf 28 juni zijn er  weer vieringen in de eigen Jozefkerk.  Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de nodige maatregelen nodig....

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Op zondag 21 juni is er een online te volgen oecumenische viering van de Raad van Kerken Zuidhorn om 11 uur. Pastor Myriam Oosting zal hierin namens onze H. Hildegardparochie voorgaan. Aram Kooistra-Pourjafar zal namens onze Jozefgemeenschap mee voorgaan. Paulien...