Cursus Suïcidepreventie

Gepubliceerd op: 11 July 2018

Cursus Suïcidepreventie

In de herfst van 2018 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe, een cursus Suïcidepreventie aan.
Terwijl in het buitenland al langer aan preventie op dit gebied wordt gedaan, staat dit in Nederland nog in de kinderschoenen. En dat terwijl in ons land jaarlijks bijna tweeduizend mensen sterven ten gevolge van zelfdoding. Nog wat cijfers: per jaar doen negentigduizend mensen een poging en nog heel veel meer mensen (ongeveer vierhonderdduizend) denken er wel eens aan.
In eerste instantie denk je van jezelf dat je misschien nooit in je leven met zelfdoding te maken hebt gehad, maar wanneer je er langer over denkt, blijkt meestal dat ook jij er – op wat voor wijze dan ook – mee van doen hebt gehad. De cursus geeft natuurlijk een inleiding op de suïcideproblematiek.

O.a. komen de volgende gespreksvragen aan de orde:

  • Hoe maak ik het onderwerp bespreekbaar?
  • Wat zijn eigenlijk de signalen en hoe herken ik die?
  • Welke vervolgstappen moet ik nemen?

De Kerk heeft een visie op suïcide en ook die komt aan de orde.
Op twee plaatsen bieden wij deze cursus aan: in Sappemeer (woensdagavonden 3 en 17 oktober plus een terugkomavond op 21 november) en in Hoogeveen (donderdagavonden 11 en 18 oktober plus een terugkomavond op 22 november). De avonden zijn van 18.00 uur – 21.00 uur.

Met nadruk zeggen wij dat deze cursus niet bedoeld is voor mensen die het verlies van een dierbare te verwerken hebben die overleden is t.g.v. zelfdoding.

Waar en wanneer:

Op twee plaatsen bieden wij dezelfde cursus aan:

Sappemeer (woensdagavonden 3 en 17 oktober plus een terugkomavond op 21 november).

Adres: Noorderstraat 154, parochiezaal (in oude pastorie).

Hoogeveen (donderdagavonden 11 en 18 oktober plus een terugkomavond op 22 november).

Adres: Blankenslaan Oost 2, parochiezaal. (Parkeren achter de parochiezaal)

De avonden zijn van 18.00 uur – 21.00 uur. We beginnen met een broodmaaltijd.

Voor wie:

Voor leden van bezoekersgroepen, wijkcontactpersonen, evt. leerkrachten en mensen die bezig zijn in de jongerencatechese, en verder voor allen die belangstellend zijn.

 

Door wie:

Solidair Groningen & Drenthe en Suïcidepreventie voor Kerken. Inleiders: Astrid Agterkamp en Willem van der Berg.

 

Kosten:

EUR 15,- per persoon. Deze kosten kunt u eventueel declareren bij Parochiële Caritas Instelling of parochiebestuur.

 

Aanmelding:

Vóór 26 september a.s. bij Vicariaat Groningen-Drenthe

t.a.v. mevr. L. Winter, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen

Tel.nr.: 050-4065 888 (alle dagen);Mailadres: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl

Bij opgave graag ook tel.nr. en mailadres vermelden.

 

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...