Dag van het Jodendom 14 Januari 2024
gepubliceerd: 21 november 2023

LEF / LEV

DAG VAN HET JODENDOM 14 JANUARI 2024

Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in vele andere
Europese landen, rond 17 januari 2024 de Dag van het Jodendom gehouden. Dit jaar is het
thema: LEF / LEV.

THEMA: LEF/ LEV

Wat betekent ‘lef’? Je ergens in storten zonder te weten waar je uitkomt? Nergens bang voor
zijn? Lef heeft alles te maken met moed. Moed die samengaat met bewogenheid en inspiratie.
‘Lef’ komt uit het Jiddisj en is afgeleid van het Hebreeuwse ‘lev’, wat ondermeer ‘hart’
betekent. In de Hebreeuwse Bijbel (TANACH) heeft het ‘hard maken’ van het hart ook een
positieve betekenis. Zoals in Psalm 27,14 en 31,25, waar de psalmist oproept om het hart
‘hard te maken’, dat wil zeggen: moed te houden en te vertrouwen op de Eeuwige. Daarmee
wordt morele moed bedoeld, het soort moed dat ieder van ons in zich heeft maar dat vaak een
slapend bestaan leidt. Kortom: lef is niet zomaar durf. “Lef heeft een specifieke inhoud: het is
wat je nodig hebt om angst te overwinnen. Immers, als je geen angst kent, waarvoor zou je
dan moed nodig hebben? Maar moed is niets, inhoudsloos, wanneer het zonder hart komt. Lef
zonder hart is niets meer dan streven naar macht en bevestiging van het eigen ego’.” (uit:
Nederlands Israelitisch Weekblad, nr 1-2015).

STUDIEMIDDAG

Als aanzet tot nadenken en discussie over bovenstaand thema organiseert het Bisdom
Groningen-Leeuwarden, in samenwerking met de Progressief Joodse Gemeente Noord-
Nederland en de Ned.- Israëlitische Gemeente Groningen, op zondag 14 januari 2024 een
studiemiddag in de Synagoge
Folkingestraat te Groningen.

Sprekers zijn:

 • rabbijn dr. Tzvi Marx, oud-docent Jodendom aan de Radboud Universiteit, Hogeschool
  Windesheim en bij diverse leerhuizen. Hij was verbonden aan Genootschap Nederland-
  Israël en Overleg Joden en Christenen, alsmede voormalig directeur van de Folkertsma
  Stichting voor Talmudica en directeur onderwijs van het Shalom Hartman Institute te
  Jeruzalem,
 • dr. Marc Pauly, universitair docent faculteit Wijsbegeerte en hoofd Kenniscentrum
  Filosofie van de Rijksuniversiteit Groningen.

PROGRAMMA

14.30 – 15.00 uur Ontvangst met koffie of thee
15.00 – 15.05 uur Openingswoord
15.05 – 15.40 uur Rabbijn dr. Tzvi Marx
‘Je zult jouw broeder in jouw hart niet haten’. לא תשנא אחיך בלבבך
15.40 – 15.50 uur Intermezzo
15.50 – 16.25 uur Dr. Marc Pauly
‘Lef en het werk van Martin Buber’. Wat religie, filosofie en politiek
verbindt.
16.25 – 16.40 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen aan beide sprekers
16.40 – 17.00 uur Napraten met een drankje of sapje
17.00 uur Sluiting
Wij hopen van harte u op 14 januari te mogen begroeten.

AANMELDEN VERPLICHT

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
In verband met de praktische organisatie vragen wij u zich z.s.m. aan te melden bij:
Secretariaat Bisdom Groningen-Leeuwarden,
t.a.v. mw. Lisette Winter, Ubbo Emmiussingel 79,
9711 BG Groningen, tel. 050-4065888
of via e-mail: l.winter@bisdomgl.nl