Dag van het Jodendom 22 januari 2023

Gepubliceerd op: 14 december 2022

‘Sterke’ vrouwen in de Bijbel

In de Synagoge Folkingestraat te Groningen is zondag 22 januari a.s. een studiemiddag over ‘Sterke’ vrouwen in de Bijbel. Sterke vrouwen spelen een belangrijke rol in de Bijbel, zowel in de joodse Tenach als in het nieuwtestamentisch evangelie. Het programma is georganiseerd door het bisdom Groningen-Leeuwarden in het kader van de jaarlijkse Dag van het Jodendom. Gastsprekers zijn prof. dr. Irene Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en culturen aan de Universiteit van Amsterdam, en exegeet dr. Joke Brinkhof.  Prof. Zwiep belicht ‘sterke’ joodse moeders in de Tenach en joodse midrasj. Dr. Brinkhof portretteert sterke vrouwen in het nieuwe testament en de christelijke traditie.

‘Sterke’ vrouwen spelen een belangrijke rol in de joodse en christelijke heilige geschriften. Bijvoorbeeld de vier aartsmoeders, Sara, Rachel, Rivka en Lea, in de Tenach (het ‘oude testament’). Zij krijgen in rabbijnse geschriften en de Talmoed betekenis. Spreuken 31:10 roemt de ‘sterke’ vrouw.

Een kritische beschouwing leert dat hier het Hebreeuwse woord ‘chajil’ een veel diepgaandere betekenis heeft dan ‘sterk’. Het betekent ook: nobel, krachtig, capabel, kloek, rijk en strijdbaar… Wat vrouwen in de Tenach zeggen en doen geeft zicht op de diepere betekenis van menszijn.

De vrouwen in het Nieuwe Testament, vaak zonder naam, zijn ook van grote betekenis. In alle evangeliën zijn het vrouwen die als eerste getuigen van de opstanding van Jezus. Onder hen was Maria van Magdala die in de latere beeldvorming veel gezichten kreeg;  van hoer tot heilige.

Misschien wel de bekendste vrouw in het evangelie is Maria, de moeder van Jezus: een vrouw die ziet, herkent, vertrouwt en doet. De ‘sterke vrouw’ in de bijbel roept vrouwen én mannen op verantwoordelijkheid te nemen.

PROGRAMMA

14.30 – 15.00 uur Ontvangst koffie/ thee

15.00 – 15.05 uur Openingswoord

15.05 – 15.40 uur prof. dr. Irene Zwiep:  Achter elke ‘sterke’ vrouw… Joodse moeders in Tenach en midrasj

15.40 – 15.50 uur Intermezzo

15.50 – 16.25 uur dr. Joke Brinkhof: ‘Sterke’ vrouwen, portretten uit het Nieuwe Testament en de christelijke traditie

16.25 – 16.40 uur Gelegenheid tot vragen stellen

16.40 – 17.00 uur Napraten met een drankje of sapje

17.00 uur  Sluiting

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelding vooraf bij: Secretariaat Bisdom Groningen-Leeuwarden,  mw. Lisette Winter, tel. 050– 406 5888. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl.

De jaarlijkse Dag van het Jodendom in januari is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen en vindt ook in andere Europese landen plaats.

Meer berichten

Tienerweekenden in 2023

Tienerweekenden in 2023

RK Tienerweekenden in 2023 Na de geslaagde tienerweekenden van het afgelopen jaar heeft het Jongerenplatform voor 2023 weer twee fantastische tienerweekenden gepland! Ook deze weekenden zullen bij de Blauwe Zusters in Heiloo zijn. In de weekenden van 28 -30 april en...

Jongerenactiviteit 5 maart 2023

Jongerenactiviteit 5 maart 2023

Trampoline springen in Heerenveen Op 5 maart gaan we met z’n allen trampoline springen in Heerenveen! We hopen weer met vele jongeren aanwezig te zijn! Om tien uur beginnen we met de Eucharistieviering waarna we lunchen, catechese hebben en vervolgens vertrekken om te...