Dag van het Jodendom 22 januari 2023

Gepubliceerd op: 14 december 2022

‘Sterke’ vrouwen in de Bijbel

In de Synagoge Folkingestraat te Groningen is zondag 22 januari a.s. een studiemiddag over ‘Sterke’ vrouwen in de Bijbel. Sterke vrouwen spelen een belangrijke rol in de Bijbel, zowel in de joodse Tenach als in het nieuwtestamentisch evangelie. Het programma is georganiseerd door het bisdom Groningen-Leeuwarden in het kader van de jaarlijkse Dag van het Jodendom. Gastsprekers zijn prof. dr. Irene Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en culturen aan de Universiteit van Amsterdam, en exegeet dr. Joke Brinkhof.  Prof. Zwiep belicht ‘sterke’ joodse moeders in de Tenach en joodse midrasj. Dr. Brinkhof portretteert sterke vrouwen in het nieuwe testament en de christelijke traditie.

‘Sterke’ vrouwen spelen een belangrijke rol in de joodse en christelijke heilige geschriften. Bijvoorbeeld de vier aartsmoeders, Sara, Rachel, Rivka en Lea, in de Tenach (het ‘oude testament’). Zij krijgen in rabbijnse geschriften en de Talmoed betekenis. Spreuken 31:10 roemt de ‘sterke’ vrouw.

Een kritische beschouwing leert dat hier het Hebreeuwse woord ‘chajil’ een veel diepgaandere betekenis heeft dan ‘sterk’. Het betekent ook: nobel, krachtig, capabel, kloek, rijk en strijdbaar… Wat vrouwen in de Tenach zeggen en doen geeft zicht op de diepere betekenis van menszijn.

De vrouwen in het Nieuwe Testament, vaak zonder naam, zijn ook van grote betekenis. In alle evangeliën zijn het vrouwen die als eerste getuigen van de opstanding van Jezus. Onder hen was Maria van Magdala die in de latere beeldvorming veel gezichten kreeg;  van hoer tot heilige.

Misschien wel de bekendste vrouw in het evangelie is Maria, de moeder van Jezus: een vrouw die ziet, herkent, vertrouwt en doet. De ‘sterke vrouw’ in de bijbel roept vrouwen én mannen op verantwoordelijkheid te nemen.

PROGRAMMA

14.30 – 15.00 uur Ontvangst koffie/ thee

15.00 – 15.05 uur Openingswoord

15.05 – 15.40 uur prof. dr. Irene Zwiep:  Achter elke ‘sterke’ vrouw… Joodse moeders in Tenach en midrasj

15.40 – 15.50 uur Intermezzo

15.50 – 16.25 uur dr. Joke Brinkhof: ‘Sterke’ vrouwen, portretten uit het Nieuwe Testament en de christelijke traditie

16.25 – 16.40 uur Gelegenheid tot vragen stellen

16.40 – 17.00 uur Napraten met een drankje of sapje

17.00 uur  Sluiting

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelding vooraf bij: Secretariaat Bisdom Groningen-Leeuwarden,  mw. Lisette Winter, tel. 050– 406 5888. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl.

De jaarlijkse Dag van het Jodendom in januari is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen en vindt ook in andere Europese landen plaats.

Meer berichten

Kerstconcert met samenzang 17 december 2023

Kerstconcert met samenzang 17 december 2023

Kerstconcert met samenzang op 17 december 2023 De evenementencommissie van de H. Nicolaaskerk organiseert op zondagmiddag 17 december weer een mooi Kerstconcert in de kerk. Er is samenzang, het Nicolaas-projectkoor o.l.v. Trevor Mooijman zingt samen met koor- en...

800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu

800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu

Kerstmis staat voor de deur. Met de website Vier.nu leeft u toe naar dit belangrijke christelijke hoogfeest. Dit jaar is er op de site speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht. In aanloop...

Dag van het Jodendom 14 Januari 2024

Dag van het Jodendom 14 Januari 2024

LEF / LEV DAG VAN HET JODENDOM 14 JANUARI 2024 Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in vele andereEuropese landen, rond 17 januari 2024 de Dag van het Jodendom gehouden. Dit jaar is hetthema: LEF / LEV. THEMA: LEF/ LEV Wat betekent...