Dak H. Nicolaaskerk als zonnedak voor de buurt

Gepubliceerd op: 7 mei 2022

Het parochiebestuur heeft met buurtcoöperatie Energiek Maarwold in Haren een overeenkomst gesloten om zonne-energie op te wekken voor de wijk rondom de H. Nicolaaskerk. Hiervoor is het dak van de kerk beschikbaar gesteld. Er zijn meer groene kerken waar veel aandacht is voor duurzaamheid en energietransitie maar dat heeft dan alleen betrekking op de energievoorziening van de kerk zelf. Het bijzondere van dit project is dat de H. Nicolaaskerk het dak beschikbaar stelt voor de energietransitie van de buurt en de kerk.

Afspraken maken met meerdere partijen maakte het project complex. Het heeft dan ook van alle betrokkenen veel tijd en doorzettingsvermogen gevraagd. Ondanks dat werd het lange traject in harmonie afgelegd en is het zonnedak, tot volle tevredenheid van iedereen, gerealiseerd.

De installatie op het kerkdak zal met 194 zonnepanelen naar verwachting 70.000 kWh per jaar opleveren. Een tweede kleine installatie met 15 panelen levert energie voor de kerk zelf.

Op 3 mei zette de wethouder voor Energie transitie van de gemeente Groningen Philip Broeksma, tijdens een feestelijke bijeenkomst, de installatie in werking. Zie de video hieronder.

Meer berichten

“Winterwerk” 2022-2023 Raad van Kerken Zuidhorn

“Winterwerk” 2022-2023 Raad van Kerken Zuidhorn

Via deze link kunt u de digitale versie van het Witte Boekje, het winterwerkprogramma van het seizoen 2022-2023 raadplegen, u leest daar ook hoe zich voor de bijeenkomsten en activiteiten kunt opgeven.  Graag voor 4 oktober 2022 opgeven! Later kan vaak ook nog, maar...

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd

Bron: https://www.rkkerk.nl/ De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 augustus 2022 naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair...

Diocesane Retraite naar Thuine

Diocesane Retraite naar Thuine

Diocesane Retraite: Gelukkig die... Over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus. Een tegendraadse benadering voor hen die op zoek zijn naar geluk. In de Bergrede prijst Jezus de armen, de treurenden, de hongerenden en dorstigen zalig. Maar ook de zachtmoedigen, de...