De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Gepubliceerd op: 8 April 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Impact van de AVG op het werk in de kerk
In een wereld die digitaliseert wordt privacy steeds belangrijker. Big data is big business. Tegenwoordig zijn bijna alle gegevens digitaal opgeslagen. Van sommige zaken bent u zich bewust. De huisarts weet of u gezond bent en de bank ziet hoeveel geld er op uw rekening staat. Maar u staat er waarschijnlijk niet bij stil dat de NS weet welke trein u neemt, de Albert Heijn ziet welke boodschappen u doet, en dat uw telefoon aan apps doorgeeft waar u bent. De Europese Unie wil inwoners beter beschermen tegen de macht van dataverzamelaars en het misbruiken van data.

En dus komt er een nieuwe wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt.

Nu denkt u vast, wat moeten wij als parochie of PCI hier nu mee…..
Een ledenadministratie is een belangrijk onderdeel van elke organisatie. Maar u legt ook andere contactgegevens vast. Omdat sprake is van privégegevens moet hier zorgvuldig en volgens de wettelijke regels mee worden omgegaan. Denk hierbij aan regels over hoe bestanden moeten worden beheerd en hoe mensen zich in- en uit kunnen schrijven, maar ook over hoe om te gaan met het publiceren van gegevens en fotos’s van parochianen en gegevensuitwisseling met derden. Bij de Rooms-Katholieke Kerk gaat het in Nederland om de gegevens van enkele miljoenen mensen, onder wie ook de gegevens van uw parochianen. Op deze avond willen we uitgebreid stilstaan bij de wettelijke regels, maar ook bij de uitzonderingspositie die op sommige punten voor ons als kerkgenootschap geldt.

Daarnaast willen we u bijpraten over de maatregelen die we op landelijk niveau, op het niveau van de bisdommen, maar zeker ook op het niveau van parochies en PCI-en nemen om aan deze regels te kunnen voldoen. Wat moeten we precies doen? En wat moeten we nu juist laten?

Het gaat daarbij niet alleen om papieren maatregelen rond de automatisering, maar ook om maatregelen die we in procedures, werkwijzen en in praktische zin in onze organisatie moeten nemen. Maar het gaat vooral ook om het bewustzijn dat vrijwel alles wat wij doen als beroepskrachten of vrijwilligers binnen de kerk privacyaspecten met zich mee brengt.

Misschien ter geruststelling: niet alles in de AVG is nieuw. De AVG vervangt de WBP en veel regels waren dan ook al van kracht. Maar de controle op de naleving van die regels wordt wel veel strenger en dat maakt dat we nieuwe maatregelen moeten nemen om (hoge) boetes te voorkomen.

Deze avond is daarom een aanrader voor alle beroepskrachten en vrijwilligers die wel eens een lijst met namen, telefoonnummers of e-mailadressen van leden in handen krijgen. U bent van harte welkom!

Donderdag 26 april 2018 van 19.30 tot 21.30 uur
Parochiehuis Wolvega, Lycklamaweg 12, Wolvega

Opgave met naam en e-mailadres vóór 23 april bij: l.winter@bisdomgl.nl

Meer berichten

Nieuwsbericht Pinksteren voor ouders met kinderen

Nieuwsbericht Pinksteren voor ouders met kinderen

We hebben gevierd dat Jezus terugging naar zijn Vader met Hemelvaart. Maar Jezus heeft ons zijn Geest beloofd. Angelike Chardon en Pastor Myriam hebben een filmpje met vertelplaten opgenomen: ...

Overweging 10 mei Moederdag

Overweging 10 mei Moederdag

Jaar A Pasen 5 overweging (moederdag) In de afgelopen weken hebben we telkens geprobeerd om in de livestream vieringen een bijzondere afbeelding te laten zien en ook om lectoren of attributen uit een van de vier locaties te betrekken. Vorige week, toen de bisschop te...

Kindernieuwsbrief voor Moederdag

Kindernieuwsbrief voor Moederdag

Moederdag Wil jij je moeder ook blij maken met een mooie bloem? Dan hebben we een heel leuk knutselidee voor jou. Jullie kunnen ook samen nadenken waarom het een goed idee is dat we ieder jaar Moederdag vieren en Vaderdag. Pappa's en mamma's zijn heel belangrijk voor...