De Basiscursus geloofsbelijdenis

Gepubliceerd op: 20 september 2021

Deze cursus is een module van het totale aanbod van de Bonifatius Academie.
Het is één van de basismodules die gevolgd moet worden om het getuigschrift van de Bonifatius Academie te verwerven.

Inhoud en doel van deze module.

De cursist kent na deze module de basisbegrippen van de geloofsbelijdenis;
heeft zich deze begrippen eigen gemaakt en kan daarmee aan anderen inzicht geven in de kern van het geloof van de kerk.
De cursist is na deze module in staat om:

  1. het ontstaan en de geschiedenis van de geloofsbelijdenis weer te geven
  2. de inhoud van de geloofsbelijdenis van Nicea in grote lijnen weer te geven
  3. het verschil tussen de verschillende geloofsbelijdenissen (Nicea/Constantinopel en de apostolische) weer te geven (ontstaan, gebruik, inhoud).
  4. al het geleerde in een presentatie om te zetten.

Er wordt een actieve deelname van de deelnemers gevraagd. Tussen de bijeenkomsten in wordt leeswerk opgegeven uit het boek: “Geloof onder woorden”.

De cursus bestaat uit drie fysieke bijeenkomsten, en een thuisopdracht. Er is de mogelijkheid, als de groep dat wenst, om de resultaten van de thuisopdracht fysiek met elkaar te delen. Dan komt er nog een bijeenkomst bij die de groep samen kan plannen.

  • Data: 18 oktober, 3 november, 17 november
  • Plaats: Bisdomhuis Groningen, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen
  • Tijdstip: 19.30-21.30 uur
  • Cursusleider: Germa Kamsma-Kunst

Opgave: l.winter@bisdomgl.nl

Meer berichten

Vervolg Praktijkcursus Geloofscommunicatie 2021

Vervolg Praktijkcursus Geloofscommunicatie 2021

Zaterdag 2 oktober jl. was de herstart van onze Cursus Geloofscommunicatie. Die staat in het teken van praktijksamenwerking dit najaar voor een multimedia productie Kerstspecial ’21 ‘Opnieuw beginnen’. Het startprogramma in Hoogeveen was voor breed publiek interessant...

XVIe Gewone Bisschoppensynode

XVIe Gewone Bisschoppensynode

XVIe Gewone Bisschoppensynode voorbereid op bisdomniveau – synodaal proces Om de paar jaar wordt in Rome een synode gehouden. Dat is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie dat voor de lokale bisschoppen een grotere rol zag weggelegd. Het leiden van de Kerk...

The Climate Miles

The Climate Miles

Loop een stukje mee naar Glasgow Op 1 november start in Glasgow de klimaattop van de VN over de klimaatveranderingen en de problemen die daardoor ontstaan. Volgens Urgenda zijn daar oplossingen voor, maar erkennen we de urgentie niet genoeg en zouden we ons meer...