Diaconale Leerroute start op 8 februari 2020

Gepubliceerd op: 5 November 2019

Diaconale Leerroute start op 8 februari 2020

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie.

“ Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken…,
Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen
ontmoeten.’’ zegt Paus Franciscus.

Maar hoe ga je dat doen?
Hoe wordt het concreet?

De nieuwe Diaconale Leerroute voor vrijwilligers en PCI-bestuurders helpt mee diaconaal werk van parochies op te bouwen. De cursus wordt aangeboden door het bisdom onder de vlag van de Bonifatius Academie en loopt van februari 2020 tot november 2021.
Het eerste semester begint op zaterdag 8 februari 2020 en bestaat uit 5 bijeenkomsten.

Opzet leerroute
Het 1e semester gaat in op het belang van diaconie voor de kerk en voor de samenleving en welke diaconale werkvelden er zijn. U leert zorgvuldig kijken naar wat behoeftes zijn, met respect voor grenzen van de ander en van uzelf. De praktijk in de parochie staat centraal in het 2e en 3e semester. U krijgt hulp bij het stap voor stap opzetten van een diaconaal project. In de cursusgroep worden projecten onderling besproken, naast verdieping tijdens thematische bijeenkomsten. Het 4e semester kijkt naar resultaten en impact op alle betrokkenen.

De cursusdata van het eerste semester zijn resp. 8 februari (zaterdag), 24 februari (maandag), 17 maart (dinsdag), 2 april (donderdag) en 18 april (zaterdag).
Aanmelding graag zo spoedig mogelijk bij het bisdom:
Lisette Winter (050-4065888) : l.winter@bisdomgl.nl
of cursusleider Agaath Erich (donderdags, 050-4065869) a.erich@bisdomgl.nl

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...