Diaconale Leerroute start op 8 februari 2020

Gepubliceerd op: 5 November 2019

Diaconale Leerroute start op 8 februari 2020

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie.

“ Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken…,
Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen
ontmoeten.’’ zegt Paus Franciscus.

Maar hoe ga je dat doen?
Hoe wordt het concreet?

De nieuwe Diaconale Leerroute voor vrijwilligers en PCI-bestuurders helpt mee diaconaal werk van parochies op te bouwen. De cursus wordt aangeboden door het bisdom onder de vlag van de Bonifatius Academie en loopt van februari 2020 tot november 2021.
Het eerste semester begint op zaterdag 8 februari 2020 en bestaat uit 5 bijeenkomsten.

Opzet leerroute
Het 1e semester gaat in op het belang van diaconie voor de kerk en voor de samenleving en welke diaconale werkvelden er zijn. U leert zorgvuldig kijken naar wat behoeftes zijn, met respect voor grenzen van de ander en van uzelf. De praktijk in de parochie staat centraal in het 2e en 3e semester. U krijgt hulp bij het stap voor stap opzetten van een diaconaal project. In de cursusgroep worden projecten onderling besproken, naast verdieping tijdens thematische bijeenkomsten. Het 4e semester kijkt naar resultaten en impact op alle betrokkenen.

De cursusdata van het eerste semester zijn resp. 8 februari (zaterdag), 24 februari (maandag), 17 maart (dinsdag), 2 april (donderdag) en 18 april (zaterdag).
Aanmelding graag zo spoedig mogelijk bij het bisdom:
Lisette Winter (050-4065888) : l.winter@bisdomgl.nl
of cursusleider Agaath Erich (donderdags, 050-4065869) a.erich@bisdomgl.nl

Meer berichten

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen Vanaf 21 juni zijn er op de andere locaties van onze H. Hildegardparochie weer vieringen in de eigen kerk. De Jozefkerk volgt één week later, omdat er op 21 juni via een livestream een oecumenische viering wordt...

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Op zondag 21 juni is er een online te volgen oecumenische viering van de Raad van Kerken Zuidhorn om 11 uur. Pastor Myriam Oosting zal hierin namens onze H. Hildegardparochie voorgaan. Aram Kooistra-Pourjafar zal namens onze Jozefgemeenschap mee voorgaan. Paulien...

14 juni  Hoogfeest van het heilig Sacament

14 juni Hoogfeest van het heilig Sacament

Eerste lezing: Deuteronomium 8, 2-3.14b-16a; Tweede lezing: 1 Korintiërs 10, 16-17; Evangelie: Johannes 6, 51-58. De overweging kunt u volgen via de livestreaming. Beschouwing over Sacramentsdag: Deze zondag vieren we Sacramentsdag en zwaaien we Sander Hof uit, die na...