Diocesane Retraite naar Thuine

Gepubliceerd op: 8 juli 2022

Diocesane Retraite: Gelukkig die…

Over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus. Een tegendraadse benadering voor hen die op zoek zijn naar geluk. In de Bergrede prijst Jezus de armen, de treurenden, de hongerenden en dorstigen zalig. Maar ook de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters en de vervolgden. In zijn Wijsheidsspreuken pakt Franciscus van Assisi deze draad weer op: ‘Gelukkig wie niets voor zichzelf achterhoudt, wie vredelievend is, zuiver van hart en arm van geest; gelukkig wie zich niet verheft, zijn naaste in zijn broosheid draagt, wie er altijd naar verlangt onder de voeten van anderen te staan.’ Zij vinden, aldus Franciscus, de ware vreugde, omdat zij niet kwaad worden en hun geduld weten te bewaren bij tegenslagen en teleurstellingen. In de wereld van alledag worden de mensen die veel weten, die zich aan welvaart laven, die zich gepantserd hebben, gelukkige mensen genoemd. Jezus en Franciscus zetten dit denkbeeld ondersteboven. Ten dele rusten de zaligsprekingen op Esseens erfgoed, maar ook vinden we er sporen van terug bij de profeten en in de psalmen. Jezus en Franciscus leven vanuit de paradox, waarin niet de groten der aarde, maar de kleinen gelukkig geprezen worden. Het is de levenskunst van de glimlach. Voor veel mensen is glimlachen moeilijk geworden. Hun gelaat is verhard, de honderden kleine spieren zijn verstijfd. De Benedictijnse monnik Benoît Standaert schrijft: ‘Om te glimlachen moet je een loopje kunnen nemen met je gebruikelijke ernst, en hij citeert daarbij een Chinees gezegde: ‘Als je om jezelf kunt lachen, zul je je hele leven plezier hebben.’

 

  • Begeleiding: Peter Vermaat
  • Datum: vrijdag 4 november – zondag 6 november 2022
  • Plaats: Klooster Thuine, Duitsland
  • Tijd: Aankomst vrijdag: 20.00 uur – vertrek zondag: 16.00 uur
  • Opgave: vóór 17 oktober 2022 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,
    e-mail: l.winter@bisdomgl.nl tel. 050 – 4065888.

Meer berichten

Winterconcert NNOOK Salvatorkerk

Winterconcert NNOOK Salvatorkerk

Winterconcert in de Salvatorkerk Op 18 december 2022 is er een concert van het Noord Nederlands Opera- en Operettekoor in de Salvatorkerk, zie de details hier onder:   18 december 2022 - 14.30 uur Winterconcert 2022 Noord Nederlands Opera- en Operettekoor o.l.v....

Bezinningsavonden Salvatorkerk 2022-2023

Bezinningsavonden Salvatorkerk 2022-2023

Bezinningsavonden in de Salvatorkerk 2022-2023 Voor uw agenda! Woensdagavond 20.00 uur in de parochiezaal (na de viering van 19 uur).(NB programma is onder voorbehoud, houdt ook evt. nieuwsbrief, Vierkant of mededelingen zondags in de gaten) 14 december 2022 – Bach’s...

Ad Limina

Ad Limina

Het was een unieke belevenis. Een schoolreisje mag ik het niet noemen, maar het had er wel iets van weg. Samen met de andere bisschoppen – ik ken ze intussen allemaal, omdat we maandelijks bij elkaar komen en de groep niet groot is – reisden we af naar Rome, in...