...
Ga mee naar Ameland! Weekend katholieke jongeren
gepubliceerd: 9 december 2022

27-29 januari 2023: WJD@Home op Ameland – Nederlandse thuisversie van ’s werelds grootste jongerenevenement 

Ga mee naar Ameland! Weekend katholieke jongeren in aanloop naar Wereldjongerendagen 2023

Om alvast de smaak te pakken krijgen voor de WJD in Lissabon volgend jaar, organiseert Jong Katholiek van 27 tot en met 29 januari 2023 het Nederlandse WJD@Home. Een ‘mini-Wereldjongerendagen’ op Ameland voor jongeren van 15-30 jaar. WJD@Home is een beproefd concept en een event met gevestigde naam in het landelijke katholieke jongerenwerk. WJD@Home op Ameland biedt jongeren een mooie setting om elkaar te ontmoeten en samen het katholieke geloof te vieren. Ze blikken daarbij vooruit naar het grootste jongerenevenement ter wereld: dé Wereldjongerendagen van de Rooms-katholieke kerk, volgend jaar in Lissabon op 1-6 augustus 2023.

De laatste WJD@Home op Ameland was van 29 april t/m 1 mei in 2022. Ruim honderd jongeren kwamen samen op het waddeneiland. Er is ondermeer gebeden voor alle jongeren die naar de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon gaan, “om gesterkt te worden door de ontmoeting met jongeren van over de hele wereld en de ontmoeting met paus Franciscus.” In 2022 waren van de Nederlandse bisschoppen aanwezig mgr. Van den Hende van bisdom Rotterdam, mgr. Van den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden en mgr. Mutsaerts van bisdom ’s Hertogenbosch.

Jongeren die deelnemen aan WJD@Home maken nieuwe vrienden en treffen oude bekenden: de perfecte opstap naar de Wereldjongerendagen 2023 in Portugal. Er is op Ameland catechese door de bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en er staan inhoudelijke en creatieve workshops op het programma. WJD@Home 2023 op Ameland wordt georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek. De organisatie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich aanmelden voor het weekend. Opnieuw met veel enthousiasme bij deelnemers, de organisatie en de aanwezige bisschoppen.

Reis naar en van WJD@home 2023
Aankomst: op 27 januari 18.00 en 20.00 uur vertrek van de boot van Holwerd naar Ameland.
Terugreis: op 29 januari, aankomst van de boot van Ameland om 18.15 uur te Holwerd.
Vanuit diverse plaatsen in het land wordt busvervoer georganiseerd naar de vertrekplaats Holwerd van de boot naar Ameland, zodat iedereen 27 januari op tijd bij de boot is. Concrete informatie wordt spoedig bekendgemaakt via de website: www.wjd.nl/wjdhome. En via social mediakanalen van de Wereldjongerendagen 2023.

Aanmelding en kosten
Aanmelding is mogelijk tot 16 januari 2023 en loopt via www.wjd.nl/wjdhome.
Leeftijd doelgroep: jongeren van 15 tot en met 30 jaar.
Kosten verblijf op Ameland: € 85,- per persoon
Kijk voor meer informatie over WJD Lissabon op: www.wjd.nl

Informatie en contact
Voor vragen over deelname aan WJD@Home en/of persvragen: neem contact op met Jochem Oor (landelijk projectleider Wereldjongeren 2023).
E-mail: jochem@jongkatholiek.nl
Telefoon: 06 – 2341 0593

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.