Hernieuwd corona-advies oktober 2022

Gepubliceerd op: 15 oktober 2022

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een corona-handreiking voor kerken opgesteld, bedoeld als advies voor verschillende scenario’s.  

De Rijksoverheid heeft alle maatschappelijke sectoren (horeca, zorg, sport, vrijwilligerswerk) gevraagd met plannen te komen als in het winterseizoen de COVID-19 besmettingen weer toenemen.  Het CIO heeft in dat kader voor de kerken deze handreiking opgesteld. Momenteel stijgt in ons land weer het aantal coronabesmettingen.

 

Basisadviezen

De bisschoppen vragen om voorzichtigheid te blijven betrachten. Hun oproep om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te nemen, geldt nog steeds. Dit betreft: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort. Als in de komende tijd extra maatregelen nodig blijken te zijn, dan vindt daarover zo spoedig mogelijk overleg plaats tussen de bisschoppen.

 

Houd rekening met elkaar

Voor nu geldt: houd rekening met elkaar, ook met diegenen die graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen. Bijvoorbeeld vanwege zorg voor een kwetsbare gezondheid. ‘Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen

Zie voor meer informatie over de handreiking van CIO: www.cioweb.nl.

 

 

Meer berichten

Bijeenkomst Senioren Convent op 17 april 2023

Bijeenkomst Senioren Convent op 17 april 2023

Bijeenkomst Senioren Convent op maandag 17 april 2023 Op maandag 17 april komt het Senioren Convent weer bijeen (in parochiezaal H. Nicolaaskerk) voor een presentatie door Ir. Drs. Lex van der Star, voorzitter van de Progressief Joodse Gemeente Beth haTsafon over:...

Salvator Nieuwsbrief 12 maart

Salvator Nieuwsbrief 12 maart

Een waterbron Hemelse Vader,help mij U te zoekenmet heel mijn hart.Geef dat mijn zieldorst heeft naar Uen dat Uw goede gavenen alle inzichtendie Uw Geest mij schenkt,in mij een waterbron worden,“opborrelend tot eeuwig leven (Jo. 4,14), (Bron: Van As naar Opstanding,...

Column van de bisschop 3-2023

Column van de bisschop 3-2023

Energiebesparing en onze kerken De afgelopen maanden hebben parochiebesturen nagedacht over de vraag hoe men energie kan besparen. De uitzonderlijk stijgende energieprijzen nopen ons ertoe iets te doen. Parochiebesturen nemen maatregelen en kunnen op begrip rekenen...