...

Hernieuwd corona-advies oktober 2022

Gepubliceerd op: 15 oktober 2022

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een corona-handreiking voor kerken opgesteld, bedoeld als advies voor verschillende scenario’s.  

De Rijksoverheid heeft alle maatschappelijke sectoren (horeca, zorg, sport, vrijwilligerswerk) gevraagd met plannen te komen als in het winterseizoen de COVID-19 besmettingen weer toenemen.  Het CIO heeft in dat kader voor de kerken deze handreiking opgesteld. Momenteel stijgt in ons land weer het aantal coronabesmettingen.

 

Basisadviezen

De bisschoppen vragen om voorzichtigheid te blijven betrachten. Hun oproep om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te nemen, geldt nog steeds. Dit betreft: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort. Als in de komende tijd extra maatregelen nodig blijken te zijn, dan vindt daarover zo spoedig mogelijk overleg plaats tussen de bisschoppen.

 

Houd rekening met elkaar

Voor nu geldt: houd rekening met elkaar, ook met diegenen die graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen. Bijvoorbeeld vanwege zorg voor een kwetsbare gezondheid. ‘Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen

Zie voor meer informatie over de handreiking van CIO: www.cioweb.nl.

 

 

Meer berichten

Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren

Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren

ONTMOETINGSDAG IN HOOGEVEENvoor mensen die hun partner hebben verloren De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren....

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

Wie is Jezus Christus voor ons?Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst?In een vijftal avonden gaan we ons bezig houden met deze vragen.We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft.Bij elke avond hoort een...

Bedevaartreis in 2024

Bedevaartreis in 2024

In 2024 weer een Bedevaartreis met pastoor Jellema In 2022 hebben we met 17 parochianen een bedevaartreis gemaakt onder leiding van Pastoor Jellema. We hebben toen in drie dagen het gebied tussen Rijn en Maas verkend. Zij die mee zijn geweest op deze reis waren erg...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.