Jaarprogramma bezinningsaanbod Hildegardparochie 2017-2018

Gepubliceerd op: 29 september 2017

Jaarprogramma bezinningsaanbod Hildegardparochie 2017-2018

29 september 2017 | Nieuws

Bezinningsaanbod 2017-2018

Francesco
Peter Vermaat komt naar Zuidhorn
met Francesco!
De Raad van Kerken Zuidhorn heeft Peter Vermaat uitgenodigd om zijn theatervoorstelling Francesco (Franciscus van Assisi) te komen spelen in Zuidhorn.
Dit gebeurt in het Cultureel Centrum van Zuidhorn op vrijdag 10 november. U als parochianen van de Hildegardparochie bent ook allen van harte welkom. Zie de Vierkant van oktober voor informatie over dit stuk. Of raadpleeg de website van de Raad: www.raadvankerkenzuidhorn.nl bij Winterwerkprogramma

Festival of nine lessons and carols
Het Festival of Nine Lessons & Carols is een traditie in de Anglicaanse Kerk en wordt gezien als voorbereiding op het kerstfeest. Bekende Engelse Christmas Carols, meezingmomenten en enkele Bijbellezingen. Het verwarmt je hart en tovert een glimlach op je gezicht. Dan is het echt Kerstmis! Dit jaar zal dit voor de derde keer gevierd worden in Groningen, nu in een oecumenische samenwerking tussen de Rooms-Katholieke Salvator Maria gemeenschap van de Hildegardparochie, Grace Anglican Church en de Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus. De drie pastores Victor Scheijde (oud-katholiek) Sam van Leer (Anglicaan) en Arjen Jellema (R.K.) gaan samen voor. De viering is zondagavond 10 december 2017 in de San Salvatorkerk om 19.30u, toegang gratis. Er wordt een collecte gehouden.

‘Nu zijt wellekome’
Advent is de tijd van voorbereiding op Kerstmis. Een groot feest vergt een grote voorbereiding. De kerststal wordt van zolder gehaald en het huis wordt versierd. Je maakt alles klaar voor het feest.
Hoe maken wij ons zelf klaar voor het feest?
In de Advent zal er een bezinningsavond zijn.
Het gaat over de geboorteverhalen van Jezus. Kan er in ons iets ‘geboren’ worden?
Jezus komt op aarde, zo zeggen wij dat.Kan er bij ons ‘iets komen’, iets binnen komen? Een avond inleiding, gesprek, teksten en muziek.
datum: donderdag 14 december
tijd: 20.00 – 21.30 uur
plaats: parochiezaal van de Nicolaaskerk
leiding: pastor Peter Vos
opgave: graag voor 10 december via vos.p@planet.nl

Kerstconcert in de H. Nicolaaskerk
Op zondag 17 december is er weer het traditionele en druk bezochte winterconcert in de H. Nicolaaskerk. Konden wij vorig jaar het concertkoor KOV verwelkomen, dit jaar treedt voor de tweede maal voor ons op het Martini jongenskoor uit Sneek met een Kerstprogramma.
Het Martini jongenskoor is een koor volgens de Engelse traditie, waarbij de sopraanpartijen gezongen worden door jongens tussen de 6 en 14 jaar oud. De alt-,tenor- en baspartijen worden gezongen door mannen.
Het concert vangt aan om 15.00 uur. De toegang gratis. Na het concert wordt een glas wijn of fris aangeboden door de organisatie en is er gelegenheid om na te praten met elkaar. Bij de uitgang is een collecte om de kosten enigszins te dekken.
In de Vierkant van december wordt uitgebreider ingegaan op het komende concert.

Lezing door Dr. Stefan van de Poel over Joods leven in Oost-Europa
In zijn lezing zal Stefan van der Poel, als voorbereiding op het bezoek aan de musical “Anatevka” vertellen over het het Joodse leven in Oosteuropa, het ‘Ostjudentum’. Hij zal daarbij ingaan op de verschillen tussen de meer geïntegreerde Joden in het Westen en de meer traditioneel levende Joden in het Oosten met hun shtetl-cultuur, hun chassidisme, het Jiddisj; kortom de cultuur waaruit Anatevka is voortgekomen en die in Groningen vooral bekend is geworden door het werk van de kunstenaar H.N. Werkman met zijn druksel op basis van de chassidische legenden zoals Martin Buber die destijds heeft verzameld.
Deze lezing zal in de vierde week van januari, op een nader bekend te maken tijdstip om 20.00 uur in de pastorie van de Salvatorkerk.

 

Fiddler on the roof
Centraal in Fiddler on the Roof staat Tevye (Thomas Acda), een melkboer die er elke dag alles aan moet doen om brood op de plank te krijgen voor zijn gezin. Een man die zielsveel van zijn vijf dochters houdt, maar minstens zoveel van zijn tradities.
Dat zijn dochters buiten zijn wil om zelf kiezen met wie ze trouwen en specifiek op mannen buiten de gemeenschap verliefd worden, brengen hem totaal uit balans. En er speelt meer. De wereld om hem heen verandert. Het Joodse gezin wordt gedwongen om alles achter te laten en in een onbekend land een nieuw bestaan op te bouwen. Hoe houdt Tevye zijn familie bij elkaar, waar zoveel liefde maar ook zoveel verdeeldheid is? Hoe houdt de traditionele Tevye zich staande als de hele wereld om hem heen wankelt?
Op woendagavond 7 februari 2018 gaan we als Hildegardparochie naar deze musical die in Martiniplazza in Groningen zal spelen. De kosten voor de voorstelling bedragen Euro 50 voor een eersterangskaartje. Aanmelden voor 15 oktober 2017!!!

Film kijken en gesprek met pastor Hilda van Schalkwijk
Voor dit jaar heb ik gekozen voor de film ‘Des hommes et des dieux’.

Het is een film over acht Franse monniken in een klooster in het Atlas gebergte in Algerije. De monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten, maar terrorisme en geweld nemen langzaam maar zeker toe in de regio. De monniken komen voor de vraag te staan: ‘moeten we blijven of weggaan?’ Je ziet de worsteling van de monniken met die vraag.
De film roept vragen op: blijf je trouw aan je geloof? En hoever ga je daarin? Het zijn vragen die de monniken zichzelf stellen, maar het zijn ook vragen die ons allen raken.

Een indrukwekkende film, die uitnodigt tot gesprek en het uitwisselen van ervaringen en meningen. U bent allen van harte welkom!
Wilt u zich wel aanmelden? Dan weet ik op hoeveel mensen ik kan rekenen.
Inleider: H. van Schalkwijk
Data: donderdag 15 en 22 maart
Plaats: Salvator-Maria, Van Starkenborghstraat 1
Tijd: 20.00 uur

Reisje naar Bingen!
Onze parochie is vernoemd naar Hildegard van Bingen (1098-1179). Een goede reden om te gaan kijken waar Hildegard heeft geleefd en gewerkt.
Kirsten Stadermann heeft het een en ander uitgezocht en vastgelegd.
Data: 20, 21 en 22 april 2018
We vertrekken vrijdagochtend bij tijds (tussen half acht en half tien) en zijn zondagavond tussen zes en acht uur weer terug.
Kosten: ± € 260,- incl. maaltijden, entreegelden en rondleidingen.
Excl. drankjes en hapjes tussendoor. Eenpersoonskamers € 30,- extra.
We kunnen de parochiekerk in Rüdesheim bezoeken waar een schrijn is met relieken van Hildegard.
Ook kunnen we een bezoek brengen aan de kloosterruïne Disibodenberg waar Hildegard als meisje naar toe is gebracht. In Bingen is er het Museum Am Strom, dat over het leven en werk van Hildegard gaat.

Van het klooster dat ze heeft gesticht, is niets over behalve de gewelven onder het klooster. In de Rupertsberger Gewölbe worden Hildegardbijeenkomsten gehouden (lezingen, workshops en concerten). Bij de Hildegardabdij in Eibingen is een kruidentuin. Hildegard had een grote kennis van kruiden. Een van de zusters van de abdij kan een lezing voor ons verzorgen.
Hildegard leeft, zoveel is wel duidelijk!
Daarnaast kunnen we een boottochtje maken op de Rijn en een Wijnproeverij bezoeken.
Het is ook een mooie streek om er te wandelen. We komen tijd tekort!
Aanmelden: als u mee wilt, meldt u zich dan zo snel mogelijk aan. Vóór 11 november moet bekend zijn hoeveel mensen er mee gaan (ook i.v.m. de bus)
Vanuit elke parochie kunnen in principe 12 mensen mee. Als u zich snel aanmeldt, heeft u de meeste kans om mee te kunnen. U kunt zich aanmelden via de website van de Hildegardparochie: www.hildegardparochie.nl/inschrijven-reis-naar-bingen .
Of bellen met pastor Van Schalkwijk (0594-507800)
N.B. deze reis is minder geschikt voor mensen met een rollator, omdat in het hotel de kamers op de eerste en tweede verdieping liggen en er geen lift is. Verder ook omdat het bij de rondleiding soms over oneffen terrein gaat.

 

Meer berichten

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Afgelopen dinsdag zagen we op TV de "persco" van de regering met de aankondiging van nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Naar aanleiding van de eerdere ophef over aantallen kerkbezoekers elders in het land, hebben de Nederlandse...

Nieuwsbrief Salvator 14 oktober 2020

Nieuwsbrief Salvator 14 oktober 2020

Beste parochianen, Bij het opstellen van deze nieuwsbrief is het duidelijk dat het coronavirus wederom ons stevig in de greep houdt. In heel Nederland, maar ook bij ons in de buurt. Veiligheidsregio Groningen is van niveau ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ op het...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

  Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelenUpdate 14-10-2020 Vanaf 28 juni 2020 zijn er weer vieringen in de eigen Jozefkerk.  Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de...