...
Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie
gepubliceerd: 9 augustus 2023

Wie is Jezus Christus voor ons?
Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst?
In een vijftal avonden gaan we ons bezig houden met deze vragen.
We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft.
Bij elke avond hoort een thuisopdracht.

Avond 1: maandag 18 september 2023
Ons eigen beeld van Jezus. Uit welke bronnen kunnen we putten?

Avond 2: maandag 2 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus in de H.Schrift: synotici.

Avond 3: maandag 16 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus in de H.Schrift: Johannes-evangelie.

Avond 4: maandag 30 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus door de eeuwen heen.

Avond 5: maandag 13 november 2023
Eigen beelden van Jezus. Moderne beelden van Jezus Christus.

Cursusleider: pastoor B. van der Wal
De cursus wordt op maandagavond gegeven in het parochiehuis van de Dominicuskerk, Harlingerstraat 26 Leeuwarden
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
De kosten voor de cursus zijn € 20,00

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier door te klikken op bijgaande link:
Aanmeldformulier-Najaar-2023.pdf (bisdomgl.nl)

Het aanmeldformulier is ook te vinden op onze website op de pagina Bonifatius Academie: https://bisdomgl.nl/bonifatius-academie/
Hier treft u alle informatie aan over de Bonifatius Academie

Het aanmeldformulier kunt u sturen naar: mw. Lisette Winter: l.winter@bisdomgl.nl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.