Johannes Passion in SalvatorKerk

Gepubliceerd op: 13 March 2019

Johannes Passion in SalvatorKerk

Bachs Johannes Passion onderscheidt zich van de bekendere Matthäus Passion door een snelle, soms ietwat cryptische verteltrant en een meer doelgerichte actie. De bedoeling wordt telkens overduidelijk aangegeven: de vervulling van wat de Profeten en Christus zelf voorspelden. Evenals zijn grote broer kent de Johannes Passion een opeenvolging van recitatieven en koren waarin het verhaal wordt verteld, afgewisseld met aria’s en koralen die meer beschouwend zijn.

Het Nieuw Groninger Bachkoor werd in 2011 geformeerd rondom een kern zangvrienden van André Cats. André had al langer de wens om naast zijn soms baanbrekende werk op het gebied van de vocale Renaissancemuziek, ook de nooit verminderde liefde voor de muziek van J.S. Bach weer naar de oppervlakte te halen. Deze wens werd op zijn 50ste verjaardag (2010) gehonoreerd met een dagje Bach en het daaruit voortgekomen nieuwe Bachkoor. In 2012 werd voor het eerst de Johannes Passion ingestudeerd. Inmiddels is de Johannes een vast repertoirestuk van het Nieuw Groninger Bachkoor en –orkest geworden dat eens in de 2 a 3 jaar wordt uitgevoerd.

Ook in 2019 gaat André Cats weer de uitdaging aan, zowel de rol van dirigent als die van evangelist op zich te nemen. Als tenorzanger in diverse koren, waaronder het Collegium Vocale Gent en de Nederlandse Bachvereniging, maakte hij van zeer dichtbij de ontwikkeling mee naar steeds kleinere bezettingen voor de grote Bachwerken. Toch kiest hij in deze uitvoeringen voor de optie ‘groots en meeslepend’ en benadrukt daarmee het monumentale en tijdloze karakter van dit indrukwekkende werk van J.S. Bach!

Datum: zondag 24 maart 2019
Aanvang: 15:00 uur
Toegang: € 20 (en € 18 in de voorverkoop)
Voorverkoop: https://catskoren.com/2018/03/07/johannes-passion-2019/
Uitvoering: Johannes Passion van J.S.Bach
Door: Nieuw Groninger Bachkoor en -orkest onder leiding van André Cats.

Meer berichten

Salvator Nieuwsbrief 28 juni

Salvator Nieuwsbrief 28 juni

Overweging bij: Eerste lezing: 2 Koningen 4,8-11+14-16a; Tweede lezing: Romeinen 6,3-4+8+11; Evangelie: Matteüs 10, 37-42 Dit keer geen overweging maar een vakantiegedachte:   Vakantie: Nu de vakantietijd voor de deur staat, bladeren we even het evange­lie door...

Salvator Nieuwsbrief 21 juni

Salvator Nieuwsbrief 21 juni

Nieuwsbrief 21 juni 2020 Twaalfde zondag door het jaar  Overweging bij Eerste lezing: Jeremia 20, 10-13; Tweede lezing: Romeinen 5,12-15; Evangelie: Matteüs 10-26-33. Drie keer roept Jezus vandaag zijn toehoorder toe: Vreest niet! En dat is in relatie tot de eerste...

Protocol Kerkgangers Salvatorkerk

Protocol Kerkgangers Salvatorkerk

Mededelingen van de locatieraad en de pastorale steungroep in verband met het openstellen van de kerk voor vieringen vanaf 21 juni: Per 1 juni zijn er weer vieringen in de kerk mogelijk. Om logistieke redenen starten wij dus voor alle parochianen op 21 juni. De...