...
Jongerenactiviteit 5 maart 2023
gepubliceerd: 31 januari 2023

Trampoline springen in Heerenveen

Op 5 maart gaan we met z’n allen trampoline springen in Heerenveen! We hopen weer met vele jongeren aanwezig te zijn! Om tien uur beginnen we met de Eucharistieviering waarna we lunchen, catechese hebben en vervolgens vertrekken om te gaan trampoline springen!.
Aanmelden kan via https://forms.gle/iNLEA9ZTk486Wnj18

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.