Jouw foto in een fototentoonstelling?

Gepubliceerd op: 15 november 2020

Jouw foto in een fototentoonstelling?

 

 

Rond Kerst en Nieuwjaar zal er in de RK-Nicolaaskerk in Haren een fototentoonstelling worden georganiseerd rond het thema ‘corona en onderweg naar Kerst 2020’. Iedereen, jong en oud, kan deelnemen aan deze expositie en mag daartoe 1 of 2 foto’s aanleveren.
Het onderwerp is breed: wat zie je om je heen i.v.m. corona en onderweg naar Kerst 2020? Denk aan beelden van de lock-down, van de plexiglasschermen, de wereld met de mondkapjes. Maar ook mensen mogen centraal staan, zoals de zieken of alleenstaanden die het extra moeilijk hebben of juist de mooie initiatieven die hen op weg helpen in deze lastige Kersttijd, de kerststal op 1,5 mtr etc.

De ingezonden foto’s worden door de organisatie afgedrukt op een passend formaat op stevig papier en rond nieuwjaar tentoongesteld in de RK-Nicolaaskerk in Haren. Openingstijden worden nog bekend gemaakt via de pers en onze website. Binnen elke leeftijdscategorie zullen zowel de jury als het publiek hun favoriete foto kiezen, die zal worden beloond met een leuke prijs.

Hoe werkt het:
• U woont in Haren of directe omgeving.
• Maak zelf een foto (met een echte camera of gewoon met je mobieltje), alleen eigen foto’s kunnen worden tentoongesteld..
• Onderwerp: alles wat past bij ‘corona en onderweg naar Kerst 2020’. Houdt daarbij wel rekening met de privacy-regels m.b.t. gefotografeerde personen (vraag toestemming voor het maken en tentoonstellen van de foto).
• Stuur maximaal 2 foto’s (kleur of zwart-wit) in digitaal formaat naar: expo.nicolaas@outlook.com (eventueel via wetransfer).
• Inzending vóór dinsdag 15 december.
• Digitaal formaat per foto maximaal 5 MB.
• Daarbij vermeldt u: uw naam en adres of emailadres en tevens uw leeftijdsgroep: tussen 1-12 jaar, tussen 13 – 40 jaar, tussen 40 – 70 jaar, of ouder dan 70.
• Afhankelijk van het aantal inzendingen zal minimaal 1 foto per inzending tentoongesteld worden.

Met uw inzending bent u akkoord dat de foto gebruikt kan worden voor de fototentoonstelling. Leeftijdscategorie wordt vermeld bij foto. De jury bestaat uit leden van de Nicolaasraad. De publieksprijs wordt toegekend op basis van een bezoekers enquête. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijswinnaars ontvangen uiterlijk op 20 januari 2021 per email of post bericht. Verder wordt de winnaar bekend gemaakt op onze website. De winnende foto’s kunnen worden geplaatst in het parochieblad ‘Vierkant’.
Uw naam en contactgegevens zijn alleen bekend bij leden van de organisatie De organisatie behoudt zich het recht voor om foto’s te weigeren die te laat of in een onbruikbaar formaat worden aangeleverd of die mogelijk als aanstootgevend of anderszins ongepast worden beschouwd.

Dit is een initiatief vanuit de Werkgroep Toekomst Nicolaasgemeenschap en Nicolaasraad.

Meer berichten

Protocol: Het nieuwe vieren

Protocol: Het nieuwe vieren

Per 1 juni 2020 zijn er weer vieringen in de kerk mogelijk. Om te kunnen starten is er op parochieel niveau (Hildegardparochiebestuur) en op locatieniveau (locatieraden en een gezamelijk bijeenkomst met een afvaardiging hiervan) overleg geweest. Met behulp van de...

Geen publieke vieringen op Kerstavond

Geen publieke vieringen op Kerstavond

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte met pijn in het hart besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis,...

Woord en Muziek in de Advent

Woord en Muziek in de Advent

Op initiatief van de werkgroep Toekomst Nicolaaskerk zal op elke dinsdagmiddag in de Advent 2020 invulling worden gegeven aan een half uurtje Woord & Muziek. De data zijn 1, 8, 15 en 22 december. Passende teksten zullen omlijst worden met orgelmuziek, soms in...