Kerk zijn
we

Samen

Actie Kerkbalans 2020: 
Geef voor je kerk

Beste parochiaan van de Hildegardparochie,

3 jaar samen

3 jaar zijn we samen op weg in de Hildegard van Bingenparochie. De Nicolaasparochie uit Haren, de Jozefparochie uit Zuidhorn, de Salvator Mariaparochie en de Walfriedparochie beide uit Groningen zijn per 1 januari 2017 gefuseerd. In het derde jaar in de nieuwe parochie hebben we afscheid genomen van twee pastores die met pensioen gingen, Hilda van Schalkwijk en Peter Vos. Enorm blij zijn we met de komst van Myriam Oosting als nieuwe pastor waardoor de bezetting van het team op orde blijft zodat we zoveel mogelijk de ‘coleur locale’ van de vier geloofsgemeenschappen in ere kunnen houden.

3 jaar financieel één

Het was ook het derde jaar waarin we financieel één waren. Alleen door financieel solidair te zijn  kunnen we samen onze vier geloofsgemeenschappen overeind houden. Heel concreet was dit in 2019 aan de orde. De PKN gemeenschap Damsterboord heeft aangegeven haar deel van de Emmauskerk waar de Walfriedgemeenschap haar onderkomen heeft te willen verkopen. Doordat we één krachtige parochie zijn is het ons gelukt om de kerk te kunnen kopen en maken we het uitgangspunt ‘het overeind houden van de vier gemeenschappen’ waar.

de financiële steun van haar leden

Onze parochie kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen. We hopen dat we in 2020 activiteiten kunnen ontplooien om er concreet invulling te geven aan revitalisering. Het document van onze voormalige bisschop ‘Kwetsbaar en Hoopvol’ omvatte twee opdrachten: fuseren om kwetsbaarheid te verkleinen en het revitaliseren van onze geloofsgemeenschappen om de boodschap van Jezus blijvend te laten voortleven. Via Vierkant en de website www.hildegardparochie.nl houden wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws.

bijdragen aan kerkbalans?

Omdat u bij de kerk betrokken bent, durven we u de volgende vraag te stellen: Wilt u in 2020 ook weer bijdragen aan kerkbalans? Mocht het tot uw mogelijkheden behoren wilt u overwegen de bijdrage iets te verhogen? We zijn blij met iedere bijdrage ongeacht de hoogte ervan!

hartelijk dank

Dankzij uw gift blijft de Hildegardparochie een plek van betekenis en verbinding.

Met vriendelijke groet,
Het parochiebestuur

PS

Zorg dat het belangrijke werk van onze parochie door kan gaan. Maak uw toezegging voor 2020 vandaag nog gereed.

Salvatorgemeenschap:
NL84 INGB 0000 9509 51

Walfriedgemeenschap:
NL08 INGB 0002 4651 31

Nicolaasgemeenschap:
NL34 INGB 0000 9643 64

Jozefgemeenschap:
NL26 RABO 0375 8066 87