Kerk zijn
we

Samen

Actie Kerkbalans 2021

Beste parochiaan van de Hildegardparochie,

Bijzondere tijden

Het is al vaak gezegd en geschreven: we leven in een bijzondere tijd. Vanwege het rondwarende coronavirus gaat alles anders dan we gewoon zijn. En anders dan we graag zouden willen. Alles gaat nu “op afstand van elkaar” terwijl we graag nabij zouden willen zijn. We komen bijeen in groepen van maximaal 30 personen, terwijl we de kerk graag vol zouden willen zien. Bij binnenkomst wassen we onze handen met desinfectiegel, terwijl we liever wijwater zouden gebruiken. De vredeswens geven we nu “op afstand”, terwijl we elkaar graag de hand zouden schudden. Weliswaar zijn dit vooral fysieke maatregelen, maar als we niet opletten gaat dit ook in ons mentale gedrag door¬werken. Als we niet opletten wordt ook de geestelijke afstand groter.

Dankbaar voor de inzet van velen

We zijn dankbaar voor de ondersteuning van de parochie door vele parochianen. Zonder parochianen geen parochie, zoals het spreekwoord luidt. We zijn erkentelijk voor de grote inzet van onze pastores Arjen en Myriam om de kerkelijke activiteiten aan de gang te houden. En vooral ook om contacten te onderhouden binnen onze vier geloofsgemeenschappen. We moeten voorkomen dat er parochianen vereenzamen. Het is ook fijn dat vele parochianen actief zijn als vrijwilliger op allerhande vlak. Zonder hen kwam er niet veel van de grond.

Ook financiële steun hard nodig

De coronatijd is niet alleen bedreigend voor de gezondheid van ons allen, maar helaas ook voor de financiën van de vier geloofsgemeenschappen en van de hele parochie. De inkomsten vallen tegen. Het gaat daarbij niet alleen om de opbrengsten uit de collectes, maar ook om de jaarlijkse inkomsten uit de Aktie Kerkbalans. En dat terwijl de kosten grotendeels gewoon doorgaan. Dat zijn om te beginnen de kosten van het pastoraal team. Maar ook de verwarming en de verlichting van de kerkgebouwen gaat gewoon door: of er nu 30 parochianen aanwezig zijn of 100. De kachel moet wel blijven branden. Het komt erop neer dat we in 2020 onvermijdelijk “rode cijfers” gaan schrijven. Op zich is dat niet heel erg want we hebben nog spaargeld, maar dat moet niet zo blijven in 2021 en later.

Graag uw steun

Alleen dankzij de financiële steun van de parochianen kunnen de vier geloofs-gemeenschappen van de Hildegardparochie een plek van betekenis en verbinding blijven; ook in deze bijzondere tijd.

Hartelijk dank

Wij zijn blij met alles wat u kunt missen. Hieronder vindt u de rekeningnummers.

Met vriendelijke groet,
Het parochiebestuur

Salvatorgemeenschap:
NL84 INGB 0000 9509 51

Walfriedgemeenschap:
NL08 INGB 0002 4651 31

Nicolaasgemeenschap:
NL34 INGB 0000 9643 64

Jozefgemeenschap:
NL26 RABO 0375 8066 87