Kerkbalans

Bankrekeningnummers actie Kerkbalans

Jozefgemeenschap:      NL26 RABO 0375 8066 87

Salvatorgemeenschap: NL84 INGB 0000 9509 51

Nicolaasgemeenschap: NL34 INGB 0000 9643 64

Walfriedgemeenschap: NL08 INGB 0002 4651 31

Aad Stolwijk, penningmeester

Aan: Alle parochianen van de Hildegardparochie 

Actie Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk  

                                                            
Beste parochiaan,

Eén jaar zijn we samen op weg als Hildegard van Bingenparochie. De Nicolaasparochie uit Haren, de Jozefparochie uit Zuidhorn, de Salvator-Mariaparochie en de Walfriedparochie beide uit Groningen zijn gefuseerd. Een jaar waarin het nieuwe bestuur en de vier locatieraden zijn begonnen aan hun taak om de nieuwe parochie een vorm te geven waarin we zoveel mogelijk van de “couleur locale” van de vier geloofsgemeenschappen in ere willen houden. Wat ons betreft is dat in het eerste jaar goed gelukt.

Het was ook het eerste jaar waarin we financieel één waren. Alleen door financieel solidair te zijn  kunnen we samen onze vier geloofsgemeenschappen overeind houden. Onze parochie kan alleen voortbestaan dankzij de financiële steun van de parochianen, dus van mensen zoals u. Dankzij uw steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen.

Ook in 2018 zijn we weer veel van plan. Zo willen we aandacht gaan besteden aan het revitaliseren van onze parochie. Het plan van bisschop de Korte “Kwetsbaar en Hoopvol” kende twee opdrachten: fuseren om kwetsbaarheid te verkleinen en het revitaliseren van onze geloofsgemeenschappen om de boodschap van Jezus blijvend te laten voortleven. Afgelopen jaren lag de nadruk op alles wat bij een fusie komt kijken. Nu wordt het tijd om aan de slag te gaan met revitaliseren. Via Vierkant en de website www.hildegardparochie.nl houden wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws. 

Omdat u bij de kerk betrokken bent, durven we u de volgende vraag te stellen. Wilt u in 2018 ook weer bijdragen aan kerkbalans? We zijn blij met iedere bijdrage ongeacht de hoogte ervan! Mocht het tot uw mogelijkheden behoren wilt u overwegen de bijdrage iets te verhogen? Dankzij uw gift blijft de Hildegardparochie een plek van betekenis en verbinding. Hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet,

het parochiebestuur

PS: Zorg dat het belangrijke werk van onze parochie door kan gaan. Het zou fijn zijn als u uw toezegging voor 2018 op korte termijn gereed maakt en opstuurt.

Walfriedgemeenschap

Salvatorgemeenschap