Actie Kerkbalans 2022

Beste parochiaan van de Hildegardparochie,

Vijf jaar Hildegardparochie

In januari 2017 was de fusie van Jozef-, Salvator-, Nicolaas- en Walfriedparochie tot de Heilige Hildegard van Bingenparochie een feit. Al weer vijf jaar geleden! Jaren waarin er veel gebeurd is. In de wereld: de coronapandemie, om er maar een te noemen.
Ook in onze parochie zijn dingen veranderd. Er zijn nu twee pastores in plaats van drie, de Emmauskerk wordt niet meer gedeeld met de PKN.  Maar gelukkig is er heel veel hetzelfde gebleven: vier locaties met levendige geloofsgemeenschappen!

Er zijn ook veranderingen die wat minder in het oog springen. Het aantal actieve parochianen neemt langzaam af. Actief kan betekenen: regelmatig naar de kerk gaan, naar elkaar omzien, of als vrijwilliger bezig zijn voor de kerk. Maar ook: bereid zijn om financieel te steunen, bij collectes en met de actie Kerkbalans.

Negatieve spiraal?

Het stond de afgelopen tijd ook in de kranten, met koppen als “Parochies lijden massaal verlies”. Een negatieve spiraal die niet lijkt te stoppen. Dat komt omdat er steeds minder parochianen financieel bijdragen en het wordt versterkt doordat vermogen dat parochies bij een bank hebben staan nauwelijks nog rente opbrengt.

Deze problemen gaan niet aan onze parochie voorbij. Op dit moment kunnen we, met moeite, nog een ongeveer sluitende begroting maken. Maar dit gaat de komende jaren steeds lastiger worden. We proberen er iets aan te doen door de kosten te verminderen of extra inkomsten te krijgen uit verhuur van ruimten. Maar de mogelijkheden zijn beperkt, en oplopende energiekosten en inflatie maken het er niet beter op.

Blijf de Kerkbalans steunen

Daarom doen we, meer dan ooit, een beroep op u als lid van onze parochie: blijf de actie Kerkbalans steunen. We hebben door corona te maken met minder collecte-inkomsten, en de inflatie lijkt dit jaar uit te komen boven de 5%. We hopen dat u in staat bent om uw bijdrage te verhogen. Maar ook als dat niet kan, we zijn blij met alles wat u kunt missen!

Met vriendelijke groet, het parochiebestuur:

Arjen Jellema pr.
Kristel Klink
Ale Jan Algra
Aad Stolwijk
Louk Costongs

januari 2022

Salvatorgemeenschap:
NL84 INGB 0000 9509 51

Walfriedgemeenschap:
NL08 INGB 0002 4651 31

Nicolaasgemeenschap:
NL34 INGB 0000 9643 64

Jozefgemeenschap:
NL26 RABO 0375 8066 87