Kerkbalans

Bankrekeningnummers actie Kerkbalans

Jozefgemeenschap:      NL26 RABO 0375 8066 87

Salvatorgemeenschap: NL84 INGB 0000 9509 51

Nicolaasgemeenschap: NL34 INGB 0000 9643 64

Walfriedgemeenschap: NL08 INGB 0002 4651 31

Aad Stolwijk, penningmeester

Aan: Alle parochianen van de Hildegardparochie 

Actie Kerkbalans 2019

Geef voor je kerk

 

Beste parochiaan ,

Twee jaar zijn we samen op weg in de Hildegard van Bingenparochie. De Nicolaasparochie uit Haren, de Jozefparochie uit Zuidhorn, de Salvator Mariaparochie en de Walfriedparochie beide uit Groningen zijn per 1 januari 2017 gefuseerd. In die twee jaar is er een mooie basis gelegd in de nieuwe parochie waarin we zoveel mogelijk de ‘coleur locale’ van de vier geloofsgemeenschappen in ere hebben kunnen houden.

Het was ook het tweede jaar waarin we financieel één waren. Alleen door financieel solidair te zijn  kunnen we samen onze vier geloofsgemeenschappen overeind houden. Een thema dat in 2018 heel concreet is geworden doordat de PKN gemeenschap Damsterboord heeft aangegeven haar deel van de Emmauskerk waar de Walfriedgemeenschap haar onderkomen heeft te willen verkopen. In 2019 zullen we tot een besluit moeten komen over hoe het verder moet qua onderkomen van de Walfriedgemeenschap. Uitgangspunt is en blijft het overeind houden van de vier gemeenschappen.

 

 

 

Onze parochie kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen. We hebben een begin gemaakt met het onderwerp revitalisering door gesprekken over dit onderwerp met het pastoresteam aan te gaan. We hopen dat we in 2019  activiteiten kunnen ontplooien om er ook concreet invulling aan te geven. Het document van onze voormalige bisschop ‘Kwetsbaar en Hoopvol’ omvatte twee opdrachten: fuseren om kwetsbaarheid te verkleinen en het revitaliseren van onze geloofsgemeenschappen om de boodschap van Jezus blijvend te laten voortleven. Via Vierkant en de website www.hildegardparochie.nl houden wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws.

Omdat u bij de kerk betrokken bent, durven we u de volgende vraag te stellen: Wilt u in 2019 ook weer bijdragen aan kerkbalans? Mocht het tot uw mogelijkheden behoren wilt u overwegen de bijdrage iets te verhogen? We zijn blij met iedere bijdrage ongeacht de hoogte ervan!

Dankzij uw gift blijft de Hildegardparochie een plek van betekenis en verbinding.

Hartelijk dank!

 Met vriendelijke groet,
 Het parochiebestuur

P.s. Zorg dat het belangrijke werk van onze parochie door kan gaan. Maak uw toezegging voor 2019 vandaag nog gereed.

Walfriedgemeenschap

Salvatorgemeenschap