Kerkleiders: verander omwille van morgen

Gepubliceerd op: 21 september 2021

bron: katholiekleven.nl

In de week van 10 september ondertekenden paus Franciscus, patriarch Bartholomeus en aartsbisschop Justin Welby de verklaring namens de rooms-katholieke, orthodoxe en anglicaanse Kerken. Dat gebeurde in het kader van de maand van gebed en bezinning voor de Schepping. Met hun verklaring blikken de kerkleiders vooruit op de komende klimaattop in Glasgow.

De kerkleiders zeggen te bidden voor de wereldleiders die zich in november over de toekomst van de planeet buigen. Zij roepen “iedereen, ongeacht geloof of wereldbeeld” op te luisteren “naar de schreeuw van de aarde en de mensen die arm zijn”. Ook vragen zij ieder zijn “gedrag te onderzoeken en belangrijke offers te beloven omwille van de aarde die God ons gegeven heeft.” Lees verder op: https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/kerkleiders-verander-omwille-van-morgen

 

Meer berichten

Vervolg Praktijkcursus Geloofscommunicatie 2021

Vervolg Praktijkcursus Geloofscommunicatie 2021

Zaterdag 2 oktober jl. was de herstart van onze Cursus Geloofscommunicatie. Die staat in het teken van praktijksamenwerking dit najaar voor een multimedia productie Kerstspecial ’21 ‘Opnieuw beginnen’. Het startprogramma in Hoogeveen was voor breed publiek interessant...

XVIe Gewone Bisschoppensynode

XVIe Gewone Bisschoppensynode

XVIe Gewone Bisschoppensynode voorbereid op bisdomniveau – synodaal proces Om de paar jaar wordt in Rome een synode gehouden. Dat is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie dat voor de lokale bisschoppen een grotere rol zag weggelegd. Het leiden van de Kerk...

The Climate Miles

The Climate Miles

Loop een stukje mee naar Glasgow Op 1 november start in Glasgow de klimaattop van de VN over de klimaatveranderingen en de problemen die daardoor ontstaan. Volgens Urgenda zijn daar oplossingen voor, maar erkennen we de urgentie niet genoeg en zouden we ons meer...