Kerkmuziek in de Salvator 2018-2019

Gepubliceerd op: 12 September 2018

Kerkmuziek in de Salvator 2018-2019

by | Sep 12, 2018 | Nieuws, Salvatorgemeenschap

Voor U ligt een boekje dat U hopelijk een jaar lang begeleiden zal. We willen U namelijk graag
een overzicht geven van alle vieringen in de Salvatorkerk in de periode tussen
september 2018 en september 2019 met een bijzondere muzikale invulling. Alle belangrijke
momenten van het liturgisch jaar kunt U hierin alvast vinden, Kerst, Pasen, Pinksteren, enz.
Ook de avonden ‘Op adem komen· met bezinnende teksten en muziek worden vermeld. We hopen U
vaak in onze kerk tegen te komen.

U KUNT HET BOEKJE HIER DOWNLOADEN: Vieringen in de Salvator 2018-2019

Maandelijks een koor

In de afgelopen jaren hebben we emaar gestreefd dat er tenminste een keer per maand een koor
zou zingen in de liturgie. Ook voor het komende jaar j seizoen is het ons gelukt om dit te
realiseren.

Drie zondagavonden ‘Op adem komen’

In het seizoen 2018 -2019 zijn er d rie bijzonder muzikale momenten. Het zijn
vieringen van bezinnende muziek en teksten uit de katholieke traditie, die gehouden
worden op zondagavonden. Ze worden georganiseerd rond thema·s uit het liturgisch jaar. De
vieringen zijn vernieuwend in vorm, maar geënt op de oude oratorium traditie en passend bij
onze kerkruimte.

In het seizoen 2018 -2019 betreft het de volgende drie avonden:
1. Rond Allerzielen op zondag 28 oktober 2018.
2. Rond de Lijdenstijd , op zondag 7 april2019.
3. Rond Maria en Moederdag, op zondag 12 mei 2019

Aanvang van deze vieringen: 20.00 uur

Namens de Kerkmuziekgroep, Pastoor Arjen Jellema 

Meer berichten

Nieuwsbrief 31 mei

Nieuwsbrief 31 mei

Overweging bij Eerste lezing: Handelingen 2, 1-11; Tweede lezing: 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-13; Evangelie: Johannes 20, 19-23. Beste medegelovigen, vandaag vieren we de gave van de Geest. Eén dag per jaar vieren we dit, maar de Geest is natuurlijk elke dag werkzaam in...

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...