Kostersdagen 2018 20 oktober

Gepubliceerd op: 14 June 2018

Kostersdagen 2018 20 oktober

Het werk van de koster in elke parochie vraagt veel kennis over de liturgie en het kerkgebouw. Een verantwoordelijke functie, waar velen veel voldoening aan beleven! De Diocesane Werkgroep Liturgie organiseert in oktober 2018 voor beide vicariaten in het bisdom opnieuw de Kostersdagen. Ontmoeting en verdieping staan daarin centraal. Voor de ochtend is onze bisschop, mgr. dr. C.F.M. van den Hout, bereid gevonden een lezing te verzorgen. Na de lunch zijn er drie workshops waarin het thema van de dag wordt uitgewerkt.

De eerste Kostersdag is zaterdag 6 oktober in de parochiezaal van de H. Martinusparochie te Groningen.
De tweede is op zaterdag 20 oktober in het Titus Brandsmahuis te Leeuwarden.
Beide dagen beginnen om ’s morgens om 10.00 uur en eindigen 15.30 uur.

Meer informatie en een uitgebreide folder: zie website van het bisdom of via de Werkgroepvoorzitter pastoor Victor Maagd, e-mail. Opgave kan bij l.winter@bisdomgl.nl .

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 21 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 21 juni

Op zondag 21 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...