Kostersdagen 2018 20 oktober

Gepubliceerd op: 14 June 2018

Kostersdagen 2018 20 oktober

Het werk van de koster in elke parochie vraagt veel kennis over de liturgie en het kerkgebouw. Een verantwoordelijke functie, waar velen veel voldoening aan beleven! De Diocesane Werkgroep Liturgie organiseert in oktober 2018 voor beide vicariaten in het bisdom opnieuw de Kostersdagen. Ontmoeting en verdieping staan daarin centraal. Voor de ochtend is onze bisschop, mgr. dr. C.F.M. van den Hout, bereid gevonden een lezing te verzorgen. Na de lunch zijn er drie workshops waarin het thema van de dag wordt uitgewerkt.

De eerste Kostersdag is zaterdag 6 oktober in de parochiezaal van de H. Martinusparochie te Groningen.
De tweede is op zaterdag 20 oktober in het Titus Brandsmahuis te Leeuwarden.
Beide dagen beginnen om ’s morgens om 10.00 uur en eindigen 15.30 uur.

Meer informatie en een uitgebreide folder: zie website van het bisdom of via de Werkgroepvoorzitter pastoor Victor Maagd, e-mail. Opgave kan bij l.winter@bisdomgl.nl .

Meer berichten

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen Vanaf 28 juni zijn er  weer vieringen in de eigen Jozefkerk.  Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de nodige maatregelen nodig....

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Op zondag 21 juni is er een online te volgen oecumenische viering van de Raad van Kerken Zuidhorn om 11 uur. Pastor Myriam Oosting zal hierin namens onze H. Hildegardparochie voorgaan. Aram Kooistra-Pourjafar zal namens onze Jozefgemeenschap mee voorgaan. Paulien...

14 juni  Hoogfeest van het heilig Sacament

14 juni Hoogfeest van het heilig Sacament

Eerste lezing: Deuteronomium 8, 2-3.14b-16a; Tweede lezing: 1 Korintiërs 10, 16-17; Evangelie: Johannes 6, 51-58. De overweging kunt u volgen via de livestreaming. Beschouwing over Sacramentsdag: Deze zondag vieren we Sacramentsdag en zwaaien we Sander Hof uit, die na...