...

Leerhuis S&O Voorjaarsbijeenkomsten

Gepubliceerd op: 22 februari 2023

Leerhuis Stad & Ommelanden

Het leerhuis is voor mensen die zich vragen stellen over wat “geloof” te maken heeft met hun leven van iedere dag; voor mensen die zoeken naar inspiratie om zinvol te leven, nu in deze tijd; voor mensen die er behoefte aan hebben om hun zoektocht in het leven met anderen te bespreken.

Informatie: www.leerhuis-stad-en-ommelanden.nl
Opgave: via de contactpersoon of via e-mail: leerhuisstadenommelanden@gmail.com
Telefoon: 06 17 89 66 73 (dhr. H. Mars)

VOORJAARBIJEENKOMSTEN 2023

Etty Hillesum
Het is verwonderlijk dat de dagboeken van een jonge vrouw van in de twintig, een meisje haast nog, ons in deze tijd, tachtig jaar later, zo veel te zeggen hebben bij het opnieuw overdenken van wat geloof eigenlijk is en wat een woord als “God” betekent. Zou zij ooit zelf hebben vermoed hoe zij – Etty Hillesum, het “denkend hart van de barak” – vele jaren na haar vroege dood een gesprekspartner zou worden van postmoderne theologen en filosofen? Toch is dat wat er is gebeurd. En wij laten ons deze drie avonden door haar bij de hand nemen als we gezamenlijk een keuze uit haar dagboeken en brieven uit de jaren 1941 tot 1943 lezen en bespreken.

Begeleider is Just van Es, godsdienstfilosoof. Hij was o.a. docent aan verschillende universiteiten in Nederland en Indonesië, ziekenhuispredikant in Heemstede en predikant in Wassenaar.

 • Data en tijd: woensdagavond 15 en 22 februari en 1 maart 2023 van 19.30-21.30 uur.
 • Locatie: Vincentiusgebouw, Sint Vincentiusstraat 6, 9981 AX Uithuizen.
 • Kosten: € 15,00 (excl. koffie/thee).
 • Opgave: vóór woensdag 8 februari: riacarpay@gmail.com / 0595 415234 of leerhuisstadenommelanden@gmail.com / 06 1789667.

Titus Brandsma: christen zijn in woord en daad.

Hoe maak je als christen in het leven van alle dag de Bijbelse boodschap van “bevrijdend handelen” waar? In drie bijeenkomsten wisselen we over deze vraag van gedachten.
Wij lezen en verkennen enkele teksten uit de bijbel en laten ons inspireren door het leven en het werk van Titus Brandsma die op 15 mei 2022 door paus Franciscus heilig werd verklaard. (De teksten die we gebruiken worden ter plekke uitgedeeld)
Titus Brandsma (1881-1942)

Begeleider is Wil van den Broek, theoloog; zij was lerares, identiteitsbegeleider op RK basisscholen en docent bij de pastorale school van het bisdom.

 • Data en tijd: dinsdagmiddag 14, 21 en 28 maart 2023 van 14.00-16.00 uur.
 • Locatie: Vincentiusgebouw, Sint Vincentiusstraat 6, 9981 AX Uithuizen.
 • Kosten: € 15,00 (excl. koffie/thee).
 • Opgave: vóór dinsdag 7 maart: riacarpay@gmail.com / 0595 415234 of leerhuisstadenommelanden@gmail.com / 06 1789667.

Leesgroep, stimulerend en uitdagend

De bijbel is een bibliotheek vol boeken, verhalen, gedichten en liederen. Die vertolken een zoektocht, gericht op leven, vrijheid en solidariteit, waarbij God met mensen meegaat als een betrouwbare tochtgenoot. Niet almachtig en ver weg, maar juist afgedaald en dichtbij. In het boek ‘Zo staat geschreven’ heeft de theoloog Franck Ploum bij een aantal teksten een kort commentaar geschreven en verbonden met maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken. We zullen delen uit dit boek lezen en in gesprek gaan over wat voor ons herkenbaar is of nieuw en verrassend.

Begeleider is Wil van den Broek, theoloog; zij was lerares, identiteitsbegeleider op RK basisscholen en docent bij de pastorale school van het bisdom.

 

 • Data en tijd: dinsdagmiddag 14 en 21 maart 2023 van 10.00 -12.00 uur.
 • Locatie: tuinkamer bij Willibrorduskerk te Sappemeer
 • Kosten: € 10,00 (excl. koffie/thee)
 • Opgave: vóór 10 maart bij Els van der Tuin ebmvdtuin@ziggo.nl
  of 06 24746649

Leesgroep, stimulerend en uitdagend.

Mensen blijven zich in de loop van hun leven steeds ontwikkelen. Zij maken dingen mee die hun inzicht en mening veranderen. Wij willen samen inspirerende teksten lezen om er daarna over te praten. Kun je in de gelezen tekst iets vinden wat er voor jou toe doet? Wat kwam er op je levenspad en hoe ging je daar mee om? Als je wilt kun je je ervaring delen, maar luisteren is ook goed.
Kunnen bijbelverhalen inspiratieverhalen zijn? Onze keus is gevallen op het boek ‘Het derde testament – de bijbel verder schrijven’ van Loed Loosen S.J. Door aandachtig de teksten te lezen willen we ontdekken wat er staat en wat het betekent voor ons.

Kunnen wij met elkaar in gesprek gaan over hoe óns derde testament er uit ziet?

Begeleider: Wil van den Broek, theoloog; was lerares, identiteitsbegeleider op RK basisscholen en docent bij de pastorale school van het bisdom
Boek: € 14,50 – voor wie deze kosten bezwaarlijk zijn, zijn er enkele boeken te leen

Locatie Winschoten:

 • Data: donderdagmiddag 9 en 16 maart 2023 van 13.30-15.30 uur
 • Plaats: parochiezaal St. Vituskerk Langestraat 75 9671 PC Winschoten
 • Kosten: € 10,00
 • Opgave: graag vóór 5 maart 2023 Bij: Hein Mars, heinelsmars@hotmail.com, 0597 421879

Meer berichten

Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren

Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren

ONTMOETINGSDAG IN HOOGEVEENvoor mensen die hun partner hebben verloren De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren....

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

Wie is Jezus Christus voor ons?Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst?In een vijftal avonden gaan we ons bezig houden met deze vragen.We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft.Bij elke avond hoort een...

Bedevaartreis in 2024

Bedevaartreis in 2024

In 2024 weer een Bedevaartreis met pastoor Jellema In 2022 hebben we met 17 parochianen een bedevaartreis gemaakt onder leiding van Pastoor Jellema. We hebben toen in drie dagen het gebied tussen Rijn en Maas verkend. Zij die mee zijn geweest op deze reis waren erg...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.