Lezing ‘Groen Geloven is duurzaam doen’

Gepubliceerd op: 18 augustus 2021

Voor uw agenda: 5 oktober Lezing ‘Groen Geloven is duurzaam doen’

In de lezing ‘Groen Geloven is duurzaam doen’, vertelt Marjolein Tiemens-Hulscher hoe het geloof, de schepping en de Bijbel haar inspireren voor een levenshouding vanuit verbondenheid met de schepping. Met haar verhaal wil ze mensen bij milieubewustzijn brengen. Een van de belangrijkste dingen daarbij is dat we ervan doordrongen raken dat alles met alles samenhangt. Daarom doen de keuzes die we in het dagelijks leven maken zoals, wat we eten en waar we het kopen, er toe. Die keuzes hebben invloed op onze medemens en de natuur. Marjolein is een groot voorstander van ‘consumanderen’, ook minder consumeren, maar vooral anders. In haar lezing zal ze laten zien welke keuzes je kunt maken om je eigen ecologische voetafdruk, of eerlijke aarde-aandeel, te verkleinen. Niet als doel op zich, maar als een uitdrukking van ‘Heb je naaste lief zoals jezelf.’

Er zijn mensen die al veel ervaring hebben met ‘duurzamer’ leven. Anderen willen wel, maar weten niet goed waar te beginnen. Na de pauze kunnen we elkaar hierover vertellen en inspireren. Het lijkt vaak klein wat we als consument kunnen doen, maar daar moeten we ons niet in vergissen. Paus Franciscus zegt in Laudato si’ Men moet niet denken dat deze inspanningen de wereld niet zullen veranderen. Ze hebben een positief effect op de samenleving, vaak buiten ons weten om. Dit effect brengt steeds meer vruchten voort en verspreidt, vaak ongezien, steeds meer goedheid. Bovendien brengt dit gedrag ons het gevoel van eigenwaarde terug, brengt het ons tot een grotere levensdiepgang, laat het ons toe te ervaren dat het de moeite waard is op deze wereld rond te lopen.

Lezing wordt gehouden op: 5 oktober
Lokatie: Nicolaaskerk Haren
Aanvang: 19.30 uur

Marjolein Tiemens-Hulscher is landbouwingenieur, workshopleider bij Groen Geloven en voorzitter van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid van de Raad van Kerken in Nederland.

Zie ook haar website: https://groengeloven.com

Meer berichten

Aanpassing coronamaatregelen

Aanpassing coronamaatregelen

Beste allen De regering heeft het COVID-beleid met ingang van morgen, zaterdag 25 september 2021, versoepeld.In navolging daarvan hebben ook de bisschoppen recent de landelijke richtlijnen aangepast.Het is duidelijk dat de risico's zeker nog niet verdwenen zijn zodat...

Kerkleiders: verander omwille van morgen

Kerkleiders: verander omwille van morgen

bron: katholiekleven.nl In de week van 10 september ondertekenden paus Franciscus, patriarch Bartholomeus en aartsbisschop Justin Welby de verklaring namens de rooms-katholieke, orthodoxe en anglicaanse Kerken. Dat gebeurde in het kader van de maand van gebed en...

“Winterwerk” 2021-2022 Raad van Kerken Zuidhorn is verschenen

“Winterwerk” 2021-2022 Raad van Kerken Zuidhorn is verschenen

Met deze link kunt u het Witte Boekje, het winterwerkprogramma van het seizoen 2021-2022 als pdf-bestand raadplegen. We hopen natuurlijk van harte dat u daarin iets aantreft waaraan u mee zou willen doen of dat u zou willen bijwonen. U kunt dat vooraf kenbaar maken...