Lezingenrooster april 2018

Schriftlezingen april 2018

31 maart/1 april
Paaswake: Verrijzenis van de Heer
Gen 1, 1 – 2, 2 Het scheppingsverhaal
Gen 22, 1-18 Het offer van Abraham
Ex 14, 15 – 15, 1 Doortocht van de Rode Zee
Jes 54, 5-14 Trouw van Gods liefde
Jes 55, 1-11 Water voor de dorstigen
Bar 3, 9-15.32 – 4, 4 De bron van de wijsheid
Ez 36, 16-17a.18-28 Een nieuw hart en een nieuwe geest
Rom 6, 3-11 In Christus gedoopt
Mc 16, 1-8 De vrouwen aan het graf

zondag 1 april
Paaszondag
Hand 10, 34a.37-43 We hebben met Hem gegeten
Kol 3, 1-4 Zoekt wat boven is
of 1 Kor 5, 6b-8 Ons paaslam is geslacht
Joh 20, 1-9 Hij moest uit de doden opstaan
of Mc 16, 1-8 De vrouwen aan het graf

zondag 8 april
2e zondag van Pasen
Hand 4, 32-35 Eén van hart en één van geest
1 Joh 5, 1-6 Geloven dat Jezus de Verrezene is
Joh 20, 19-31 Acht dagen later kwam Jezus

zondag 15 april
3e zondag van Pasen
Hand 3, 13-15.17-19 De Messias zou sterven
1 Joh 2, 1-5a Christus die onze zonden goedmaakt
Lc 24, 35-48 Zo moet Christus lijden en verrijzen

zondag 22 april
4e zondag van Pasen
Hand 4, 8-12 Bij niemand anders is redding te vinden
1 Joh 3, 1-2 Wij zullen God zien zoals Hij is
Joh 10, 11-18 De goede herder geeft zijn leven

zondag 29 april
5e zondag van Pasen
Hand 9, 26-31 Paulus bij de leerlingen te Jeruzalem
1 Joh 3, 18-24 Liefhebben met concrete daden
Joh 15, 1-8 Wie in Mij blijft, draagt veel vrucht