Lezingenrooster Februari 2019

Schriftlezingen

zondag 3 februari 
4e zondag door het jaar
Jer. 1,4-5.17-19 
Luc. 4,21-30

zondag 10 februari
5e zondag door het jaar
Jes. 6,1-2a.3-8 
Luc. 5,1-11

zondag 17 februari
6e zondag door het jaar
Jer. 17,5-8
Luc. 6,17.20-26

zondag 24 februari
7e zondag door het jaar
1 Sam. 26,2.7-9.12-13.22-23
Luc. 6,27-38