Lezingenrooster juni 2018

Schriftlezingen maart 2018

zondag 3 juni
9e zondag door het jaar
2 Kor 4, 6-11 Wij dragen een schat in aarden potten
Mc 2, 23 – 3, 6 De Mensenzoon is Heer, ook van de sabbat

zondag 10 juni
10e zondag door het jaar
2 Kor 4, 13 – 5, 1 De onzichtbare dingen duren eeuwig
Mc 3, 20-35 Ziehier mijn moeders en mijn broeders

zondag 17 juni
11e zondag door het jaar
2 Kor 5, 6-10 Onze eerzucht is de Heer te behagen
Mc 4, 26-34 Het Rijk is als een mosterdzaadje

zondag 24 juni
geboortedag H. Johannes de Doper
Hand 13, 22-26 Johannes preekte de bekering
Lc 1, 57-66.80 Johannes zal hij heten