Lezingenrooster mei 2018

Schriftlezingen mei 2018

zondag 6 mei
6e zondag van Pasen
Hand 10, 25-26.34-35.44-48 De gave van de Geest
1 Joh 4, 7-10 God is liefde
Joh 15, 9-17 Opdat uw vreugde volkomen zij


donderdag 10 mei
HEMELVAART
Hand 1, 1-11
Onder hun ogen omhoog geheven
Ef 4, 1-13
Hij is opgevaren naar den hoge
Mc 16, 15-20 Ten hemel opgenomen

zondag  13 mei
7e zondag van Pasen
Hand 1, 15-17.20a.20c-26 Keuze van Mattias
1 Joh 4, 11-16 Wie in de liefde woont, woont in God
Joh 17, 11b-19 Dat zij één mogen zijn zoals wij

 

zondag 20 mei
PINKSTEREN
Hand 2, 1-11 Allen vervuld van de H. Geest
Rom 8, 8-17
Geleid door de Geest van God
Joh 14, 15-16.23b-26 De Geest zal u alles leren
of Joh 20, 19-23
Ontvang de Heilige Geest


maandag 21 mei

PINKSTERMAANDAG
Hand 19, 1b-6a De H. Geest over de gemeente van Efeze
Joh 14, 15-17 De Geest zal bij u blijven

zondag 27 mei
HEILIGE DRIE-EENHEID
Deut 4, 32-34.39-40
De Heer is God; er is geen ander
Rom 8, 14-17
De geest van het kindschap
Mt 28, 16-20
Zie, Ik ben met u, alle dagen