Lezingenrooster oktober

Schriftlezingen
oktober

zondag 7 oktober
27e zondag door het jaar
Gen 2, 18-24 
Hebr 2, 9-11 
Mc 10, 2-16 of 2-12 

zondag 14 oktober
28e zondag door het jaar
Wijsh 7, 7-11 
Hebr 4, 12-13
Mc 10, 17-30 

zondag 21 oktober
29e zondag door het jaar
Jes 53, 10-11 
Hebr 4, 14-16 
Mc 10, 35-45 

zondag 28 oktober
Allerheiligen
Jer 31, 7-9 
Hebr 5, 1-6 
Mc 10, 46-52

vrijdag 2 november
Allerzielen
Klaagl. 3,17-26
Rom. 5,5-11
Joh. 14,1-6

zondag 4 november
31e zondag door het jaar
Deut. 6,2-6
Hebr. 7, 23-28
Mc. 12, 28b-34