Muzikale workshopdag

Gepubliceerd op: 20 mei 2022

Op zaterdag 11 juni 2022 zal in de H. Willibrorduskerk in Ter Apel (Hoofdstraat 75) door de SGGL (Diocesane commissie Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale bijeenkomst georganiseerd worden rondom “Muziek in vakantietijd, muziek voor kleine groepen/cantores”. Eénstemmig, meerstemmig, Latijn en Nederlands. Verschillende stijlen koormuziek komen deze dag voorbij. Ook deze keer weer niet te moeilijk, niet te hoog, wél prachtige, bruikbare muziek voor uw koor! We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een aantal koorleden, of alleen, naar Ter Apel te komen en met elkaar nieuwe liederen en koorwerken te leren en met elkaar te zingen. Dit alles onder leiding van kerkmusicus Mark Heerink, die deze dag samen met de bestuursleden van de SGGL verzorgt. Ook dirigenten en organisten heten we uiteraard van harte welkom op onze workshopdag.

Het programma is als volgt:

  • 10.00 uur Inloop met koffie-thee
  • 10.30 -10.45 uur Opening, welkom en voorstellen door Pastoor Peter van der Weide. Onder leiding van Mark Heerink gaan we een aantal inzingoefeningen doen en we gaan uiteraard een lied zingen.
  • 10.45-12.00 uur Oefenen van een aantal liederen in 2 groepen (S/A en T/B)
  • 12.00-12.45 uur Lunchpauze met koffie-thee en soep
  • 12.45-13.00 uur Gezamenlijke start met een lied na de lunch
  • 13.00-14.15 uur Oefenen van een aantal liederen in 2 groepen (S/A en T/B)
  • 14.15-14.45 uur Pauze met thee-koffie
  • 14.45-15.45 uur Alle ingestudeerde liederen gezamenlijk oefenen en uitvoeren
  • 15.45-16.00 uur Afsluiting door Peter van der Weide en nog 1 keer een lied zingen

U wordt verzocht zelf uw lunch mee te nemen; u krijgt koffie en thee en tijdens de lunch is er soep. Wel vragen we u een vrijwillige bijdrage om de onkosten van deze dag enigszins binnen de perken te houden. U bent van harte uitgenodigd!
U kunt zich tot 4 juni 2022 aanmelden bij Lisette Winter van het Bisdom Groningen-Leeuwarden (l.winter@bisdomgl.nl). Wilt u in de aanmelding uw naam, woonplaats en uw stemsoort (sopraan, alt, tenor, bas) doorgeven. Heeft u vragen over deze dag, dan kunt u daarvoor terecht bij
Anton Lukassen (aaluka@home.nl) of Boudien Janssen (pbjanssen@hetnet.nl).

Meer berichten

“Winterwerk” 2022-2023 Raad van Kerken Zuidhorn

“Winterwerk” 2022-2023 Raad van Kerken Zuidhorn

Via deze link kunt u de digitale versie van het Witte Boekje, het winterwerkprogramma van het seizoen 2022-2023 raadplegen, u leest daar ook hoe zich voor de bijeenkomsten en activiteiten kunt opgeven.  Graag voor 4 oktober 2022 opgeven! Later kan vaak ook nog, maar...

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd

Bron: https://www.rkkerk.nl/ De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 augustus 2022 naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair...

Diocesane Retraite naar Thuine

Diocesane Retraite naar Thuine

Diocesane Retraite: Gelukkig die... Over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus. Een tegendraadse benadering voor hen die op zoek zijn naar geluk. In de Bergrede prijst Jezus de armen, de treurenden, de hongerenden en dorstigen zalig. Maar ook de zachtmoedigen, de...