Nederlands Paasoratorium

Gepubliceerd op: 8 April 2019

Nederlands Paasoratorium

NEDERLANDS PAASORATORIUM
Projectkoor Vocalis met als dirigent Nellie Bolhuis geeft op zaterdag 13 april een concert in de San Salvator aan de Hora Siccamasingel 202 in Groningen. Aanvang 20:00 uur. Uitgevoerd wordt het in 1998 gecomponeerde Paasoratorium Het Lam dat ons doet leven op teksten van Ria Borkent en muziek van de Rotterdamse musicus Dirk Zwart.

Het oratorium heeft 4 delen: ‘Jezus met zijn discipelen’ , ‘De gevangenneming en het proces’, De Kruisiging’ en ‘Begrafenis en opstanding’. In tegenstelling tot de passionen is ook Christus’ opstanding onderdeel van het werk.

Het oratorium is geschreven in een eigentijdse en toegankelijke stijl voor koor, orgel [ Gerwin Hoekstra] , piano [Jaap de Kok] en spreekstem [Bram Kijf] en trompet (Tom Vink). Ook het publiek heeft een rol, zij zingen mee in een aantal refreinen.

U bent van harte welkom , een uitvoering meemaken zal zeker bijdragen aan het onder de indruk raken van het lijden, sterven en opstaan van Christus. Muziek die het hart raakt.

Reserveren via vocaliswinsum@outlook.com

poster het lam 2019 - TR

Meer berichten

Salvator Nieuwsbrief 28 juni

Salvator Nieuwsbrief 28 juni

Overweging bij: Eerste lezing: 2 Koningen 4,8-11+14-16a; Tweede lezing: Romeinen 6,3-4+8+11; Evangelie: Matteüs 10, 37-42 Dit keer geen overweging maar een vakantiegedachte:   Vakantie: Nu de vakantietijd voor de deur staat, bladeren we even het evange­lie door...

Salvator Nieuwsbrief 21 juni

Salvator Nieuwsbrief 21 juni

Nieuwsbrief 21 juni 2020 Twaalfde zondag door het jaar  Overweging bij Eerste lezing: Jeremia 20, 10-13; Tweede lezing: Romeinen 5,12-15; Evangelie: Matteüs 10-26-33. Drie keer roept Jezus vandaag zijn toehoorder toe: Vreest niet! En dat is in relatie tot de eerste...

Protocol Kerkgangers Salvatorkerk

Protocol Kerkgangers Salvatorkerk

Mededelingen van de locatieraad en de pastorale steungroep in verband met het openstellen van de kerk voor vieringen vanaf 21 juni: Per 1 juni zijn er weer vieringen in de kerk mogelijk. Om logistieke redenen starten wij dus voor alle parochianen op 21 juni. De...